Meld je arbeidsongeschiktheid

​Breng ons ziekenfonds zo snel mogelijk op de hoogte van je arbeidsongeschiktheid. Zonder deze aangifte weten we niet dat je ziek bent en kunnen we niets betalen. Doe je aangifte ook tijdig. Zo verlies je geen deel van de uitkeringen waarop je recht hebt.​​

Arbeider, bediende, of interim

​Wie verwittig je?

Verwittig én je werkgever én je ziekenfonds. Doe dit ook tijdig, anders kan je loon verliezen en/of een deel van je uitkering.

Hoe verwittigen?

Je werkgever

Verwittig je werkgever zo snel mogelijk (telefonisch, per mail …). Vraag aan je behandelend arts een medisch attest en bezorg het medisch attest aan je werkgever. Zonder medisch attest ben je onwettig afwezig. Bij onwettige afwezigheid moet de werkgever geen gewaarborgd loon betalen en kan ook het ziekenfonds deze dagen niet vergoeden.

Je ziekenfonds

Neem het ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ van je ziekenfonds, ook wel het formulier 'vertrouwelijk' genoemd, mee naar je behandelend arts. Laat het getuigschrift volledig invullen door de dokter en bezorg het aan de adviserend geneesheer van ons ziekenfonds.

Verstuur het getuigschrift steeds via de post. De poststempel bepaalt of je aangifte tijdig of te laat is. Stop het getuigschrift dus niet in de brievenbus van ons ziekenfonds. Geef het ook niet af in een plaatselijk kantoor.

Je vindt het getuigschrift (formulier 'vertrouwelijke') hier (.pdf). Of kom langs aan het loket om een exemplaar af te halen

 

Adres adviserend geneesheer.

Wanneer is je aangifte tijdig?

De termijn voor het versturen van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid naar onze adviserend geneesheer hangt af van je situatie. Heb je recht op gewaarborgd loon, dan verstuur je je getuigschrift vooraleer de periode van gewaarborgd loon voorbij is. Tijdens de periode van gewaarborgd loon betaalt de werkgever je loon nog verder.

Verstuur je het getuigschrift pas na deze periode? Dan is je getuigschrift laattijdig en moeten we een sanctie van 10% aanrekenen. 

​ ​​gewaarborgd loon ​
arbeider bediende interim
​14 kalenderdagen 30 kalenderdagen ​ zelden gewaarborgd loon​
 

Bij twijfel raden wij aan het getuigschrift binnen de 48 uur na aanvang van de ziekte te versturen. Op die manier vermijd je altijd een eventuele sanctie voor een laattijdige aangifte.

Opgelet!
 • Ben je nog in je proefperiode of ben je minder dan één maand in dienst? Verstuur dan je getuigschrift binnen de 48 uur.
 • Ben je al ziek geweest en word je opnieuw ziek binnen de 14 dagen? Stuur dan het getuigschrift op binnen de 48 uur nadat je dokter vastgesteld heeft dat je opnieuw ziek bent.
 • Bij een ziekenhuisopname verstuur je het getuigschrift maximaal 2 kalenderdagen nadat je het ziekenhuis verlaten hebt. Verstuur het getuigschrift dus binnen de 48 uur na ontslag uit het ziekenhuis.

Interim

Heb je recht op gewaarborgd loon, dan verstuur je je getuigschrift vooraleer de periode van gewaarborgd loon als arbeider of bediende voorbij is. Als interim heb je echter zelden recht op gewaarborgd loon.

Verstuur het getuigschrift daarom binnen de 48 uur na het begin van je arbeidsongeschiktheid (maximaal twee kalenderdagen na aanvangsdatum). Doe dit via de post, want de poststempel bepaalt of je aangifte tijdig of te laat is.

Openbare sector

Ben je contractueel aangesteld als arbeider of bediende? Dan gelden dezelfde termijnen als hierboven. Ben je vast benoemd? Dan hoef je geen getuigschrift naar je ziekenfonds te versturen. Je werkgever staat dan immers in voor je verdere uitbetaling.

Sanctie

Verstuur je het getuigschrift te laat? Dan verlies je 10 % van de uitkering waarop je recht hebt, en dat vanaf de dag waarop je recht gestart is tot de dag van ontvangst van je getuigschrift. Je krijgt pas je volledige uitkering vanaf de eerstvolgende werkdag. Verstuur het getuigschrift steeds met de post. De postdatum op je getuigschrift geldt immers als bewijs.

Voorbeeld: Je wordt ziek op maandag 1 februari. Je werkgever betaalt gewaarborgd loon tot en met zondag 14 februari. Woensdag 17 doe je pas je aangifte op de post. Wij ontvangen de aangifte met poststempel 18 februari. Voor de periode van maandag 15 t.e.m. woensdag 17 februari wordt je uitkering met 10% verminderd.

Zelfstandige

​Wie verwittig je?

Om je ziekte aan te geven, stuur je per post de ‘verklaring van arbeidsongeschiktheid’ naar de adviserend geneesheer van ons ziekenfonds.

Op de verklaring moeten volgende gegevens vermeld staan:

 • de aanvangsdatum van de ziekte
 • de diagnose of aard van de ziekte
 • de stempel met RIZIV-nummer van de arts die je behandelt
 • de handtekening van je arts
 • je identificatiegegevens (naam, adres, inschrijvingsnummer …)

Je vindt de verklaring hier (.pdf)​

Adres adviserend geneesheer.

Tijdige aangifte

Stuur je verklaring van arbeidsongeschiktheid op binnen de vier weken na het begin van je arbeidsongeschiktheid (maximaal 28 kalenderdagen na aanvangsdatum).

Opgelet!
 • Ben je al ziek geweest en word je binnen de 14 dagen opnieuw arbeidsongeschikt? Stuur dan het getuigschrift op binnen de 48 uur nadat je dokter vastgesteld heeft dat je opnieuw ziek bent.
 • Bij een ziekenhuisopname verstuur je het getuigschrift maximaal 2 kalenderdagen nadat je het ziekenhuis verlaten hebt. Verstuur het getuigschrift dus binnen de 48 uur na ontslag uit het ziekenhuis.

Sanctie

Verstuur je de verklaring te laat? Dan verlies je 10 % van de uitkering waarop je recht hebt, en dat vanaf de dag waarop je recht gestart is tot de dag van ontvangst van je verklaring. Je krijgt pas je volledige uitkering vanaf de eerstvolgende werkdag.

Verstuur de verklaring steeds met de post. De postdatum op je verklaring geldt als bewijs.

Werkzoekende

​Wie verwittig je?

Als werkzoekende verwittig je én je ziekenfonds én je vakbond of hulpkas. Doe dit ook tijdig, anders kan je een deel van je uitkering verliezen.

Heb je bij aanvang van je arbeidsongeschiktheid een contract als uitzendkracht? Verwittig dan zo snel mogelijk je werkgever, het interimkantoor (telefonisch, per mail …). Breng ook tijdig je ziekenfonds op de hoogte, anders kan je een deel van je uitkeringen verliezen. De termijn waarbinnen je dient te verwittigen, is hezelfde als voor arbeiders, bedienden en interimmers.

Hoe verwittigen?

Je ziekenfonds

Neem het ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ van je ziekenfonds mee naar je behandelend arts. Laat het getuigschrift volledig invullen door de dokter en bezorg het aan de adviserend geneesheer van ons ziekenfonds. 

Verstuur het getuigschrift steeds via de post.  De poststempel bepaalt of je aangifte tijdig of te laat is. Stop het getuigschrift dus niet in de brievenbus van ons ziekenfonds. Geef het ook niet af in een plaatselijk kantoor.

Je werkloosheidsinstelling (vakbond of hulpkas)

Geef je ziektedagen aan op je werkloosheidskaart met de letter Z.

Je vindt het getuigschrift (formulier 'vertrouwelijke') hier (.pdf).

Adres adviserend geheesheer.

Tijdige aangifte

Stuur het getuigschrift op binnen de 48 uur na het begin van je arbeidsongeschiktheid (maximaal twee kalenderdagen na aanvangsdatum).

Opgelet!
 • Ben je al ziek geweest en word je binnen de 14 dagen opnieuw arbeidsongeschikt? Stuur dan het getuigschrift op binnen de 48 uur nadat je dokter vastgesteld heeft dat je opnieuw ziek geworden bent.
 • Bij een ziekenhuisopname verstuur je het getuigschrift maximaal 2 kalenderdagen nadat je het ziekenhuis verlaten hebt. Verstuur het getuigschrift dus binnen de 48 uur na ontslag uit het ziekenhuis.

Sanctie

Verstuur je het getuigschrift te laat? Dan verlies je 10 % van de uitkering waarop je recht hebt, en dat vanaf de dag waarop je recht gestart is tot de dag van ontvangst van je getuigschrift. Je krijgt pas je volledige uitkering vanaf de eerste werkdag die volgt op de ontvangstdatum.

Verstuur het getuigschrift steeds met de post. De postdatum op je getuigschrift geldt immers als bewijs.

Nog vragen?

Openingsuren en diensten

Op de kantoorpagina kan je een 'eigen' kantoor kiezen

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

Tel:
09 333 55 00