​​

De voordelen van Bond Moyson

  • lage maandelijkse bijdragen
  • advies en zekerheid op maat
  • thuiszorg en comfort wanneer het nodig is
  • interessante fit&wel arrangementen
meer troeven

Zoek een kantoor in je buurt

Openingsuren en diensten

Op de kantoorpagina kan je een 'eigen' kantoor kiezen

De regering besliste om de bijdrage voor de Vlaamse Zorgverzekering voor 2015 te verhogen naar 50 euro. Bij ons ziekenfonds kan je die verhoogde bijdrage nu in twee keer betalen via domiciliering.
Een plotse ziekte, langdurig gezondheidsproblemen, een blijvende handicap, nood aan extra zorg door ouderdom ...
De dienst Maatschappelijk Werk (DMW) helpt je met al deze problemen. We zoeken naar de gepaste oplossing voor je persoonlijke situatie.
Een persoonlijk assistentie budget beheren is niet altijd simpel. Onze eigen vereniging voor personen met een handicap, VFG, ging in zee met de gloednieuwe budgethoudersvereniging 'alin'. Alin helpt mensen met een beperking hun persoonlijk assitentie budget te beheren.

Betaal tijdig je bijdrage 

Vergeet niet je ledenbijdrage voor 2015 te betalen. De ledenbijdrage geeft jou en je gezin toegang tot ons volledig gezondheidszorgaanbod.
Lees meer​.