Erkenning arbeidsongeschiktheid

​Na ontvangst van je getuigschrift voert de adviserend geneesheer van ons ziekenfonds een controle uit. Hij onderzoekt of je aangifte voldoet aan de voorwaarden om een uitkering te ontvangen. Ben je zelfstandige? Dan ontvang je van ons nog een vragenlijst met betrekking tot je beroepsactiviteit. Die moet je invullen en terugsturen naar onze adviserend geneesheer.

 

Voorwaarden

 • Je moet volledig gestopt zijn met alle werkzaamheden en activiteiten.
 • Je bent voor minstens 66 % arbeidsongeschikt verklaard. 

Voor zelfstandigen geldt als bijkomende voorwaarde:

 • Je bent in regel met de betaling van de bijdragen voor de kas van zelfstandigen.

Documenten

Als je aan deze voorwaarden voldoet, kan onze adviserend geneesheer je erkennen als arbeidsongeschikt. Hij stuurt je dan een aantal documenten toe:

 • Erkenning van arbeidsongeschiktheid
  Met dit document bevestigt onze adviserend geneesheer dat je arbeidsongeschikt bent volgens de wettelijke criteria.
 • Inlichtingenblad uitkeringen
  Dit document moet je invullen en terugsturen. Het deel dat je werkgever of werkloosheidskas moet aanvullen, sturen wij rechtstreeks naar hen op. Daar hoef jij dus niets voor te doen.
 • Betaalwijze
  Op dit document vermeld je het rekeningnummer waarop wij je uitkeringen mogen storten. Vergeet het document niet te ondertekenen en bij te voegen bij de verzending van je inlichtingenblad.
 • Ongevalsaangifte
  Als je arbeidsongeschikt bent door een (arbeids)ongeval, dan krijg je hiervoor een specifiek formulier. Vul dit in en verstuur het samen met het inlichtingenblad en het formulier ‘Betaalwijze’.

Adres adviserend geneesheer.

Nog vragen?

Openingsuren en diensten

Op de kantoorpagina kan je een 'eigen' kantoor kiezen

Contacteer ons

Bond Moyson West-Vlaanderen

President Kennedypark 2
8500 Kortrijk

Tel:
056 230 230