Verhoogde tegemoetkoming

De verhoogde tegemoetkoming geeft je een voorkeursregeling in de terugbetaling van medische kosten en extra sociale voordelen. Ons ziekenfonds kent je de verhoogde tegemoetkoming toe op basis van je inkomen, of van een sociaal voordeel.​​

Je recht

​Wat is de verhoogde tegemoetkoming?

De verhoogde tegemoetkoming beschermt je tegen hoge medische kosten door een verlaging van je remgeld en andere kortingen. Het geeft je ook tal van andere sociale en fiscale voordelen, afhankelijk van de gemeente waar je woont.

Wie heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming?

Je kan op twee manieren de verhoogde tegemoetkoming krijgen:

 • op basis van een sociaal voordeel
 • op basis van een inkomensonderzoek

Op basis van een sociaal voordeel

Jij krijgt automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming als je een sociaal voordeel geniet of  een statuut hebt uit de onderstaande lijst. Je kan het recht op de verhoogde tegemoetkoming uitbreiden naar jouw partner en jullie personen ten laste. Ben je gehuwd of wettelijk samenwonend dan krijgt je partner het recht automatisch toegekend. Woon je samen met je partner dan is het nodig om een formulier "samenwonende partner" te ondertekenen. Dat formulier kan je op ieder plaatselijk kantoor verkrijgen. 

 • een leefloon (drie maanden ononderbroken)
 • een equivalent leefloon (drie maanden ononderbroken)
 • een inkomensgarantie voor ouderen
 • een gewaarborgd inkomen voor bejaarden (inclusief het recht op rentebijslag)
 • een tegemoetkoming n.a.v. een handicap
 • een kind met een medische ongeschiktheid van minstens 66%
 • een kind dat is ingeschreven als gerechtige in de hoedanigheid van niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV)
   (personen die in dit statuut zijn ingeschreven, kunnen geen partner hebben)
 • een kind dat als gerechtigde is ingeschreven in de hoedanigheid van wees
  (de automatische toekenning is beperkt tot personen jonger dan 25 jaar, ben je ouder dan kan je een recht krijgen op basis van een inkomensonderzoek )

Op basis van een inkomensonderzoek

Iedereen kan de verhoogde tegemoetkoming aanvragen op basis van een inkomensonderzoek. Standaard worden de inkomsten van het voorgaande kalenderjaar onderzocht, en is het grensbedrag (voor de inkomsten van 2014)
16 965,47 euro, verhoogd met 3 140,77 euro per gezinslid.

Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor kwetsbare groepen die over een stabiel inkomen bezitten. In het geval dat er een zogenaamde indicator deel uitmaakt van het gezin, kunnen ook de inkomsten van de voorgaande maand worden onderzocht. In dat geval is het grensbedrag 16 965,47 euro, verhoogd met 3 140,77 euro per gezinslid.

Volgende groepen worden als indicatoren gezien:

 • gepensioneerden en gelijkgestelden (zoals ex-kolonialen)
 • invaliden die uitkering ontvangen
 • personen die een periode van 12 maand werkloosheid of arbeidsongeschiktheid bereikt hebben
 • mensen met openbare dienst in disponibiliteit (1 jaar)
 • militairen die langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt zijn
 • personen met een handicap
 • weduwen en weduwenaren
 • éénoudergezinnen

Je had recht via WIGW of via het Omnio-statuut?

Het WIGW-statuut  en het Omnio-statuut zijn opgegaan in de vernieuwde regeling van de verhoogde tegemoetkoming en vallen onder het inkomensonderzoek.

Je aanvraag

​Aanvraagprocedure 

Als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming op basis een sociaal voordeel, dan wordt dit automatisch toegekend door het ziekenfonds.

Geniet je een sociaal voordeel, maar heb je geen recht verhoogde tegemoetkoming gekregen, neem dan contact op met je ziekenfondskantoor.

Als je géén sociaal voordeel geniet, kan je de verhoogde tegemoetkoming op de volgende manier aanvragen. 

 1. De verhoogde tegemoetkoming vraag je aan bij ons ziekenfonds. Op dat moment krijg je een formulier “verklaring op eer” mee. Hierop kruis je aan welke inkomsten jij en je gezin hebben en je laat het door alle leden van je gezin ondertekenen. Dit formulier geef je binnen de twee maanden te tellen vanaf de aanvraagdatum af in je ziekenfondskantoor, samen met alle bewijsstukken van de inkomsten. Dit zijn bijvoorbeeld het laatste aanslagbiljet van de belastingen, fiscale fiches, de meest recente loonfiches, attesten van ontvangen werkloosheidsuitkeringen, het aanslagbiljet onroerende voorheffing, of een uittreksel van je pensioen.

 2. De loketbediende zal de informatie met jou overlopen en invoeren in de computer. Op dat moment zal je al een voorlopige beslissing te horen krijgen. Deze moet echter nog bekrachtigd worden door het hoofdkantoor.
 3. Zodra je dossier verwerkt is, krijg je een brief toegestuurd, eventueel samen met nieuwe roze klevers voor jou en je gezin (als de verhoogde tegemoetkoming is toegekend).
 4. Wees gerust: als je binnen de twee maanden na je aanvraag de verklaring op eer binnenbrengt, samen met alle bewijsstukken, zal je recht op verhoogde tegemoetkoming (als het wordt toegekend) ten laatste ingaan op de eerste dag van de maand waarin je je aanvraag deed.  

Hoe weet je of je de verhoogde tegemoetkoming hebt

Je recht op de verhoogde tegemoetkoming is opgeslagen in ons systeem (dat geraadpleegd wordt door apothekers en hulpverleners) en is ook zichtbaar op je roze klever. Op je klever staat de code terugbetaling, die bestaat uit 2 x drie getallen. Wanneer die getallen eindigen op 1 heb je recht op de verhoogde tegemoetkoming.

Voorbeelden:  101 - 101 of 121 - 121 of 131 - 131 of 441 – 461

  

Je kan je recht op de verhoogde tegemoetkoming verliezen  

Ons ziekenfonds is verplicht om je dossier op te volgen. Er bestaan verschillende situaties waardoor je het recht op de verhoogde tegemoetkoming kan verliezen:  

 • Jaarlijks moeten wij controleren of je inkomsten nog onder het grensbedrag blijven. We doen dit aan hand van informatie die we ontvangen van de belastingdiensten. Blijf je onder het grensbedrag, dan blijf je het recht op de verhoogde tegemoetkoming verder behouden. Als blijkt dat je inkomsten te hoog zijn, dan nemen we contact met je op om je inkomsten opnieuw te onderzoeken.  

 • Wanneer er iets wijzigt in je gezin moet er een nieuw inkomensonderzoek gedaan worden.

  Voorbeeld: op het ogenblik dat je de verhoogde tegemoetkoming aanvroeg, was je alleenstaande. Nu is je partner bij je komen inwonen. Neem contact op met ons ziekenfonds om een nieuw inkomensonderzoek te laten doen. Als jullie nog steeds onder het grensbedrag blijven, krijgt ook je partner het recht op de verhoogde tegemoetkoming. Zijn jullie inkomsten te hoog, dan stopt het recht op de verhoogde tegemoetkoming.

 • Heb je op basis van een sociaal voordeel een recht op de verhoogde tegemoetkoming gekregen, dan controleert ons ziekenfonds of je nog steeds dat sociaal voordeel krijgt. Krijg je dat sociaal voordeel niet meer, dan stopt je recht op de verhoogde tegemoetkoming. 

Nog vragen?

Openingsuren en diensten

Op de kantoorpagina kan je een 'eigen' kantoor kiezen

Contacteer ons

Bond Moyson West-Vlaanderen

President Kennedypark 2
8500 Kortrijk

Tel:
056 230 230