Vrijwilligersfuncties

Je kan het zo gek niet bedenken, of er is een vrijwilliger die dit doet. Neem een kijke in onze functies of doe de test en ontdek.

 

   Meewerken in lokale afdelingen en clubs

 • Activiteiten organiseren in lokale afdelingen van socio-culturele verenigingen.
 • Meehelpen bij losse activiteiten (zaal klaarzetten, bar openhouden,..).
 • Voordrachten geven rond gezondheidsthema’s.
 • Actie voeren rond bepaalde thema’s.
 • Meewerken in een promoteam.
 • Onthaal organiseren in een Huis van het Kind.
 • Administratieve of logistieke ondersteuning geven.

  Sportieve activiteiten begeleiden

 • Sportlessen geven aan senioren
 • Sportieve activitieiten begeleiden voor senioren
 • Sportlessen geven aan personen met een handicap
 • Sportieve activitieiten begeleiden voor personen met een handicap.

    Hulp in de zorg

 • Minder mobiele personen vervoeren en begeleiden.
 • (rolstoel)wandelingen begeleiden. 
 • Zieken of senioren bezoeken.
 • Voorlezen voor rusthuisbewoners
 • Oppassen aan huis bij hulpbehoevenden. 

  Hulp op vakanties en kampen

 • reisbegeleiders op volwassenenvakanties
 • Animator op kinder-en jongerenvakanties 
 • begeleiden van vakanties voor personen met een handicap.
 • Daguitstappen begeleiden. 
 • Animator in vakantiecentra.
 • Begeleiden van internationale uitwisselingprogramma's voor jongeren.
 • Werken met baby's en kinderen

 • Ontvangst van jonge ouders en baby's in consultatiebureaus 
 • Animator voor kinderen op het speelplein.  
 • Seksuele voorlichting geven in scholen.
 • De condomobiel bemannen op zomerfestivals.
 • Huiswerkbegeleiders

Heb je nog vragen of maak je graag kennis met onze medewerkers en vrijwilligers? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering