Kan iedereen vrijwilliger worden?

Bij ons ben je altijd welkom! Je kan aan de slag vanaf het jaar waarin je 16 wordt. Sommige vrijwilligers hebben wel een meldingsplicht omdat ze een vervangingsinkomen hebben. ​​​

 

Ik ben werkzoekende of op brugpensioen

Je ontvangt een uitkering van de RVA.

Wat moet je doen?

- Vraag na of je organisatie een vrijstelling heeft van de meldingsplicht

- Vul formulier C45B in 

- Geef het formulier af aan je vakbond of de hulpkas. 

Wanneer mag je starten? 

Eén dag voor de start van je vrijwilligerswerk breng je dit formulier binnen bij je vakbond of hulpkas. Vanaf dan kan je starten met je vrijwilligerswerk. Als je binnen de twee weken geen reactie krijgt of je ontvangt een goedkeuring, dan mag je je vrijwilligerswerk voortzetten. Als je een weigering krijgt, stop je best zo snel mogelijk met je vrijwilligerswerk of pas je je taken aan naargelang het advies.

Ik ontvang een leefloon van het OCMW

Wat moet je doen?

Je meldt je vrijwilligerswerk aan de dossierbeheerder (contactpersoon) van het OCMW. 

Wanneer mag je starten? 

Hier zijn geen specifieke regels, maar je meldt dit best voor je start.
 

Ik krijg een uitkering van het ziekenfonds wegens ziekte of invaliditeit.

Wat moet je doen?

 

Contacteer sowieso je ziekenfonds vóór je (opnieuw) aan de slag gaat als vrijwilliger. Dat kan per e-mail, telefonisch of op afspraak in een kantoor. De adviserend geneesheer moet
beslissen of dat het vrijwilligerswerk dat je wil doen te combineren is met je algemene gezondheidstoestand. Hij kan jou deze documenten en informatie vragen:
- een recent medisch verslag van de dokter die jou
behandelt
- welke activiteit je als vrijwilliger wil uitoefenen
- hoeveel uur per week en op welke dagen je wil
vrijwilligen
- de naam en het adres van de organisatie waarvoor
je wil vrijwilligen.
 
Download de informatienota vrijwilligerswerk op www.devoorzorg.be/tijdensjeziekte of vraag een exemplaar in een ziekenfondskantoor in je buurt. De adviserend geneesheer helpt jou om de informatienota in te vullen. Als het vrijwilligerswerk verenigbaar is met je algemene gezondheidstoestand, dan geeft de adviserend geneesheer jou hiervan een verklaring.
 
Wanneer mag ik starten?
Contacteer sowieso je ziekenfonds vóór je (opnieuw) aan de slag gaat als vrijwilliger. 

Ik ben een vluchteling

Je hebt geen Europese nationaliteit? Je mag vrijwilligerswerk doen als je wettig verblijfsdocument hebt, of als je recht hebt op opvang (met uitzondering van gezinnen zonder wettige verblijfplaats met een minderjarig kind).
 
Wat moet je doen?
 
Als je een dagbedrag krijgt van Fedasil, moet je toestemming vragen voor je start met vrijwilligerswerk.
 
Wanneer mag ik starten?
 
Nadat je toestemming krijgt van Fedasil.
 

 

 

 

 

 

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering