eFact

eFact is de elektronische facturatiedienst tussen huisartsen en ziekenfondsen, die beschikbaar is via MyCareNet. Met eFact kan je als arts het juiste tarief voor een bepaalde patiënt en prestatiecode raadplegen.

 

Wat zijn de voordelen van eFact?

 • Je hoeft je als arts niet in te schrijven voor deze dienst. eFact is geïntegreerd in het softwarepakket van artsen. Op de website van MyCareNet vind je een overzicht van de erkende softwarepakketten.
 • Je kan als arts de verzekerbaarheid van je patiënt nagaan. Zo zie je meteen of hij recht heeft op de derdebetalersregeling of een contract met een medisch huis heeft.
 • Je raadpleegt het juiste tarief voor een bepaalde patiënt en prestatiecode.
 • Heeft je patiënt recht op de sociale derdebetaler? Dan krijg je als arts de garantie dat het ziekenfonds het meegedeelde tarief voor een bepaalde prestatie zal uitbetalen.
 • Je kan een facturatiebestand derdebetaler elektronisch doorsturen naar het ziekenfonds.
 • Je krijgt je ereloon binnen 2 weken na facturatie.

Hoe werkt eFact?

Met de dienst ‘Raadplegen tarieven’ van eFact raadpleeg je als arts het juiste tarief voor een bepaalde patiënt en een bepaalde prestatiecode. Dat tarief wordt berekend op basis van de informatie die jij als arts invoert enerzijds en de informatie waarover het ziekenfonds beschikt anderzijds.

 • Als arts stuur je een elektronisch bericht met daarin:
    • de datum van de prestatie
    • de identificatie van arts en patiënt
    • de nomenclatuurcodenummers
    • de reden van toepassing van de derdebetaler (indien van toepassing)
    • het RIZIV-nummer van de arts die het GMD beheert (indien van toepassing).
 • Het ziekenfonds stuurt synchroon een antwoord voor elke nomenclatuurcode met daarin:
    • het honorarium
    • het bedrag dat je patiënt terugbetaald krijgt 
    • het persoonlijk aandeel van de patiënt
    • het nummer van de betalingsverbintenis (indien van toepassing)
    • de reden van toepassing van de derdebetaler (indien van toepassing).

Raadpleeg je als arts het tarief voor een bepaalde prestatie én heeft de patiënt recht op de sociale derdebetaler, dan krijg je een betalingsverbintenis. Die verbintenis is de garantie dat het ziekenfonds jou het meegedeelde tarief voor de prestatie zal uitbetalen. Dankzij de elektronische facturatie ontvang je als huisarts je ereloon binnen 2 weken na de facturatie.

Contacteer ons

Voor algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering.

De Voorzorg

Capucienenstraat 10
3500 Hasselt

011 24 99 11