Dienstencheques

Onze poetshulp komt wekelijks of tweewekelijks langs om je te helpen in het huishouden. Betalen kan met dienstencheques. Dat is handig, want die kan je inbrengen bij de belastingen.
 

 ​

Ons aanbod

Wat doet de poetshulp?

 • Dweilen
 • Stof afnemen
 • Stofzuigen
 • Wassen en strijken
 • Ramen lappen
 • Badkamer en keuken onderhouden
 • Boodschappen doen
 • Maaltijden bereiden

Hoe vaak komt de poetshulp langs?

De poetshulp komt naar jouw wens wekelijks of tweewekelijks langs.

Wat moet je voorzien?

Je stelt zelf het poetsmateriaal ter beschikking, onze poetshulp zorgt voor de rest.

Wie kan er een beroep doen op poetshulp via dienstencheques?

De poetshulp via dienstencheques is voor iedereen. Je hoeft geen lid te zijn van ons ziekenfonds.

Ben je zorgbehoevend? Dan kan je een beroep doen op onze gespecialiseerde poetsdienst.

Sterke punten

 • Je woning wordt wekelijks of tweewekelijks onderhouden.
 • Je krijgt een vaste poetshulp toegewezen.
 • Een uitgebreid intakegesprek met de sectorverantwoordelijke.
 • Eén aanspreekpunt voor vragen.
 • Regelmatig overleg tussen medewerker en verantwoordelijke.

 

Prijs en aanvraag

Prijs

 • Voor één uur werk betaal je één dienstencheque.
 • Een dienstencheque kost 9 euro voor de eerste 400 aangekochte cheques en 10 euro voor de volgende 100. Per kalenderjaar is het aantal dienstencheques per gebruiker beperkt tot 500 stuks. Een gezin kan maximaal 1.000 dienstencheques per jaar bestellen.

Je hebt recht op een fiscaal voordeel van 30% als je dienstencheques gebruikt. Op die manier betaal je na aftrek van de belastingen 6,30 euro per uur.

Laag inkomen

Gezinnen met een laag inkomen genieten van dit voordeel via een “terugbetaalbaar belastingkrediet”. De aanvraag tot terugbetaling gebeurt door indiening van de belastingaangifte met toevoeging van het fiscaal attest. Als je geen belastingbrief ontvangt, vraag je die op eigen initiatief aan bij het lokaal belastingkantoor.

Dienstencheques bestellen

Je kan de dienstencheques aanvragen bij SODEXO op http://www.dienstencheques-vlaanderen.be/#wat-is-een-dienstencheque

Aanvraag

Je neemt voor de eerste keer contact op met onze dienst Dienstencheques. Dat kan via onze regionale thuiszorgcentra, het algemene telefoonnummer 011 24 99 11 of via het contactformulier

Bereid je voor op de komst van je poetshulp

Voor de poetshulp de eerste keer komt, verwachten we van jou dat je ervoor zorgt dat de medewerker op een vlotte manier kan werken. Dat doe je onder andere door het juiste poetsmateriaal te voorzien.
 

 

Afspraken

Ziekte en verlof

 • Wij verwittigen je schriftelijk of telefonisch als de medewerker wegens ziekte afwezig zal zijn.
 • In vakantieperiodes zal de medewerker je zélf de afwezigheid vooraf melden.
 • Ook als de medewerker een bijscholing moet volgen zal hij of zij je zelf inlichten. 
 • Tijdens verlofperiodes kunnen wij enkel een minimale hulpverlening garanderen. Enkel in dit geval is het mogelijk dat je geen hulp krijgt of dat er een collega bij je langskomt. 
 • Ben je zelf ziek of kan je niet aanwezig zijn op het afgesproken tijdstip? Verwittig ons in dat geval zo snel mogelijk via 011 24 99 11. Wanneer je niet of laattijdig verwittigt, worden de afgesproken uren aangerekend.

Begin- en einduur van de werkdag

De medewerker komt bij jou langs op het afgesproken tijdstip. Hij of zij komt steeds op dezelfde dag en op hetzelfde uur. Het wijzigen van de dienstroosters kan slechts na overleg met de dienst.

 • De medewerker mag het werk niet vroeger stopzetten. Wanneer de medewerker het werk te laat aanvat of vroeger stopt, vragen wij je om ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Dat kan op 011 24 99 11.

Middagpauze

De medewerker heeft het recht om tijdens de middagpauze zijn meegebrachte maaltijd op te eten.

Overuren

De medewerker maakt geen overuren zonder medeweten van de dienst en mag geen werk, zoals bijvoorbeeld was of strijk, meenemen naar huis.

Gsm

Het gebruik van gsm tijdens de werkuren is toegestaan, maar enkel gesprekken met de dienst.

Roken

De medewerker mag tijdens de werkuren niet roken. Eventueel kan dat in de pauzes maar er wordt nooit in huis gerookt.

Wederzijds respect en vertrouwen

De medewerker is eerlijk en is gebonden aan het beroepsgeheim. De medewerker stelt zich respectvol op naar elke familie. Hij of zij maakt geen onderscheid op basis van je huidskleur of politieke, filosofische of godsdienstige overtuiging. Wij verwachten ook van jou een correcte houding tegenover de medewerker, ongeacht de huidskleur of overtuiging.

Informatie voor:

Contacteer ons

Voor algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering.

De Voorzorg

Capucienenstraat 10
3500 Hasselt

011 24 99 11