Wat en voor wie is de sociale derdebetaler?

Dankzij de sociale derdebetalersregeling betalen patiënten enkel het remgeld bij hun arts. De rest verrekent de arts rechtstreeks met het ziekenfonds.

 

Wat is de sociale derdebetaler?

Dankzij de sociale derdebetalersregeling betalen patiënten voor een raadpleging enkel het remgeld aan hun arts. De rest van het honorarium verrekent de arts rechtstreeks met het ziekenfonds. De bedoeling is om zorg toegankelijker te maken voor kwetsbare patiënten.

Sinds 1 juli 2015 zijn huisartsen verplicht om de derdebetalersregeling toe te passen voor patiënten die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. De enige uitzondering op die verplichting zijn de huisbezoeken. Tot 1 oktober 2015 geldt er een overgangsperiode voor de verplichte toepassing. Vanaf dan zijn alle softwarepakketten aangepast aan de elektronische facturatie.

Hoe weet je welke patiënt recht heeft op de sociale derdebetaler?

Je kan op drie manieren nagaan of een patiënt recht heeft op de sociale derdebetalersregeling:

  • De code gerechtigde op het kleefbriefje van de patiënt eindigt op een 1.
  • De patiënt heeft een attest van het ziekenfonds waarop het recht op de derdebetalersregeling is vermeld.
  • Met de eID of het rijksregisternummer van de patiënt kan de arts via MyCareNet nagaan of de patiënt recht heeft op de derdebetalersregeling.

Ons ziekenfonds biedt artsen de mogelijkheid om hun afrekenstaten sociale derdebetaler online te raadplegen. In onze onlinetoepassing kan de arts ook snel en eenvoudig nagaan of een lid van wie hij het GMD beheert recht heeft op de sociale derdebetaler.

Bewijsstuk

Aan patiënten die recht hebben op de sociale derdebetalersregeling geeft de arts geen getuigschrift voor verstrekte hulp.

  • In het papieren circuit stuurt de arts het getuigschrift voor verstrekte hulp naar het ziekenfonds.
  • Bij de elektronische facturatie is er helemaal geen getuigschrift.

In deze twee gevallen moet de arts wel een bewijsstuk bezorgen aan patiënten die recht hebben op de sociale derdebetalersregeling:

  • bij cumulatie van vergoedbare en niet-vergoedbare verstrekkingen,
  • bij toepassing van de elektronische facturatie.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00