Contactonderzoek in de strijd tegen corona

In de strijd tegen corona organiseert de Vlaamse overheid contactonderzoek of contactopvolging. De overheid wil in kaart brengen met wie besmette personen contact hebben gehad, om zo nieuwe besmettingen met het coronavirus te voorkomen. Had je contact met een besmet persoon? Dan word je opgebeld door 02 214 19 19 of krijg je een sms van 8811.​​​​

 

Wat is contactonderzoek? 

Test je positief op corona (je hebt het coronavirus)? Dan belt een contactonderzoeker jou op. Dat is een telefonist die jou vraagt naar je contacten van de voorbije dagen (vanaf 48 uur vóór je de 1ste symptomen opmerkte). 

De contactonderzoeker contacteert dan de mensen met wie jij contact hebt gehad, om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 
Hoe kan ik gecontacteerd worden? 

Een contactonderzoeker kan met jou contact opnemen via: 
 • telefoon: 02 214 19 19 
 • sms: 8811 
 • brief 
 • e-mail. 
De meeste contactonderzoekers werken telefonisch. In moeilijke situaties of als je telefonisch niet bereikbaar bent, dan kan een contactonderzoeker bij je thuis langskomen. 

Wanneer je opgebeld bent door een contactonderzoeker maar de oproep gemist hebt, kan je sinds kort de contactonderzoeker ook terugbellen.

Hoe herken ik contactonderzoek? 

Geef fraudeurs geen kans. Let op deze dingen om een oproep van een echte contactonderzoeker te herkennen. 
 • Kijk naar het telefoonnummer dat jou opbelt. De contactonderzoekers gebruiken altijd het vaste nummer 02 214 19 19. Je kan ook een sms krijgen van het nummer 8811. 
 • Tip: sla beide nummers nu op in je telefoon onder de naam ‘Corona-opsporing’. Dan herken je het nummer meteen wanneer je opgebeld zou worden. 
 • Je persoonlijke gegevens zijn al gekend. Test je positief (je hebt het coronavirus), dan word je opgebeld om te vragen met wie je allemaal contact hebt gehad. De contactonderzoeker heeft dan al bepaalde informatie over jou, zoals je naam, telefoonnummer en geboortedatum. Die kreeg hij van je huisarts. Het telefoontje gebeurt ook kort na je test. Echte contactonderzoekers vertellen jou niet dat je besmet bent, want dat loopt via je dokter. 
 • Geef geen financiële informatie door. Let op de vragen die gesteld worden. Contactonderzoekers vragen nooit je bankgegevens, je rijksregisternummer of de tijdstippen waarop je wel of niet thuis bent. 

Hoe verloopt contactonderzoek? 

1. Je bent ziek. 
Je hebt symptomen zoals hoesten, pijn op de borst, verlies van reuk of smaak, of koorts. Je belt naar je huisarts. Hij nodigt je uit voor een test in zijn praktijk of geeft je een elektronisch attest om naar een triagecentrum te gaan. Na de test ga je naar huis en heb je geen contact met anderen tot je het resultaat hebt. Dat duurt ongeveer 24 uur. 

2. Je test positief. 
Test je positief op corona (je hebt het coronavirus)? Dan krijg je telefoon van een contactonderzoeker, die jou vraagt met wie je contact hebt gehad in de voorbije dagen (vanaf 48 uur vóór je de 1ste symptomen opmerkte). 

Tip: ben je besmet met het coronavirus? Maak dan meteen een lijst van de personen met wie je de voorbije dagen contact hebt gehad. Zo ben je voorbereid op het telefoontje van de contactonderzoeker. Download hier een formul​ier dat jou helpt om je contacten in kaart te brengen. ​

3. Je contacten worden opgebeld. 
De contactonderzoeker belt alle mensen op die jij opsomt. Hij brengt hen op de hoogte dat ze misschien besmet zijn met het coronavirus. 
 • Is het een contact met ‘hoog risico’ (langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter, of binnen)? Dan moet je 14 dagen in quarantaine. 
 • Is het een contact met ‘laag risico’ (minder dan 15 minuten op meer dan 1,5 meter)? Dan mag je wel nog naar buiten, maar met aandacht voor de voorzorgsmaatregelen. 
Als iemand van de contacten zich ziek voelt, dan belt hij naar de huisarts. Dan begint dit proces opnieuw. 

Waarom is contactonderzoek belangrijk? 

Naast mondmaskers en testen, is contactonderzoek de 3de belangrijke pijler in de strijd tegen corona. Zo brengt de overheid in kaart met wie besmette personen contact hebben gehad en kan ze nieuwe besmettingen met het coronavirus voorkomen.

Beantwoord de vragen van de contactonderzoeker dus altijd zo eerlijk, correct en volledig mogelijk. Zo zorgen we samen voor een versoepeling van de coronamaatregelen en een snelle terugkeer naar het normale leven, zonder corona. 

Is contactonderzoek veilig? Wat met mijn privacy? 

 Ja, contactonderzoek is veilig en je privacy is gewaarborgd. 

 • De informatie die je geeft voor het contactonderzoek is vertrouwelijk en blijft geheim. De identiteit van de besmette persoon wordt bijvoorbeeld niet gedeeld met de personen met wie hij contact heeft gehad. 
 • Informatie uit het contactonderzoek wordt alleen gebruikt om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, niet om te controleren of je je aan de coronamaatregelen van de overheid houdt. Ze wordt nooit gedeeld met politie, justitie of andere controlediensten. 
 • De contactonderzoekers zijn speciaal hiervoor opgeleid, gaan strikt vertrouwelijk om met de informatie die je geeft en zijn verplicht tot geheimhouding. 
 • Je gegevens worden bewaard in een beveiligde databank van gezondheidsinstituut Sciensano. 
 • De informatie die je geeft voor het contactonderzoek staat volledig los van jouw ziekenfondsdossier. Er is geen enkele uitwisseling tussen beide. De contactonderzoeker die jou contacteert kan een medewerker van ons ziekenfonds zijn, maar dat is zeker niet altijd het geval. 

Wie voert het contactonderzoek uit? 

Voor het contactonderzoek naar corona is een tijdelijke samenwerking opgezet tussen: 
 • 5 ziekenfondsen (Socialistische Mutualiteiten, Christelijke Mutualiteiten, Onafhankelijke Ziekenfondsen, Neutrale Ziekenfondsen en Liberale Mutualiteiten) 
 • 4 callcenters (Koramic2Engage, N-Allo, Callexcell en Yource) 
 • consultancybedrijf KPMG. 
Alle partners samen leveren 1200 voltijdse contactonderzoekers aan in de strijd tegen corona. De contactonderzoekers krijgen een speciale opleiding en werken in opdracht van de overheid. 

Wat is de rol van ons ziekenfonds bij contactonderzoek? 

Ons ziekenfonds is een van de partners die contactonderzoekers aanleveren in opdracht van de overheid (zie vraag hierboven). 

De ziekenfondsen hebben een aantal vaardigheden die ook een belangrijke rol spelen in het contactonderzoek in de strijd tegen corona. Daarom zijn de ziekenfondsen geschikte partners: 
 • goede kennis over gezondheid en welzijn 
 • ervaring met begeleiding van leden in complexe dossiers 
 • sterk sociaal engagement en focus op gezondheidsbevordering. 
De dienstverlening van ons ziekenfonds staat volledig los van onze bijdrage aan het contactonderzoek. Er wordt dus op geen enkele manier informatie uitgewisseld tussen je ziekenfondsdossier en het contactonderzoek. 

Wanneer loopt het contactonderzoek? 

Het contactonderzoek startte op 11 mei en loopt tot eind november 2020. 

Meer weten over contactonderzoek? 


Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00