Je bent hier:

HomeContact

Fraude of verspilling in de gezondheidszorg melden

 

Heb je een klacht of een melding over mogelijke fraude of verspilling in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld een zorgverstrekker die zorgen aanrekent die niet werden uitgevoerd of iemand die getuigschriften vervalst?
 
Geef het ons door. Wij maken er werk van je melding zo snel mogelijk te behandelen en zullen het dossier grondig onderzoeken.
 
  1. Vul hieronder je rijksregisternummer in. Je vindt het rijksregisternummer op de achterkant van je identiteitskaart (formaat 123456-123-12). We behandelen je melding anoniem.
  2. Klik op 'Ga verder'.

- -
De Socialistische Mutualiteiten en jouw ziekenfonds verzamelen en verwerken bepaalde persoonlijke gegevens. Dat doen we om onze taak als ziekenfonds (wet van 6 augustus 1990) te kunnen uitvoeren, om jouw dossier te beheren en om je op de hoogte te houden van onze diensten en activiteiten. Een van onze wettelijke doelstellingen is namelijk om de gezondheid en het welzijn te bevorderen. Het is je recht om te weten welke gegevens we van jou verwerken, om te vragen je gegevens te verbeteren of te wissen, om de overdracht aan een derde te vragen, om je te verzetten tegen geautomatiseerde beslissingen en om de verwerking van je gegevens voor direct marketing stop te zetten. Meer informatie vind je op de privacybeleid pagina.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00