De ziekteverzekering gaat zelf in burn-out [02/10/2018]

Het Verzekeringscomité stemde gisteren over een begrotingsvoorstel voor de ziekteverzekering in 2019. In het Verzekeringscomité zetelen zorgverleners en ziekenfondsen. Het voorstel dat voorlag gaat uit van een budgettair kader dat de regering in juli uittekende, maar dat nog veel onduidelijkheden bevat.​

 

De Socialistische Mutualiteiten stemden tegen het voorstel en dienden een alternatief in. “De actoren van de ziekteverzekering duwen het budgettaire probleem, grotendeels veroorzaakt door de hoge geneesmiddelenuitgaven, voor zich uit. Maar daarmee verdwijnt het niet. We krijgen de boemerang volgend jaar nog harder in ons gezicht, met oplopende tekorten en geen enkele zuurstof voor hoogdringende nieuwe initiatieven,” laakt Paul Callewaert, algemeen secretaris van de Socialistische Mutualiteiten.

“Er heerst moedeloosheid. Er wordt een budget goedgekeurd waarvan iedereen eigenlijk beseft dat het niet serieus is. Maar iedereen sluit de ogen en sust zich met de idee dat de anderen de put wel zullen dichten. Quod non.” Hij waarschuwt: “De ziekteverzekering gaat zelf in burn-out.”


Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00