Digitale diabetesbegeleiding op afstand groot succes [07/07/2017]

Patiënten van Solidariteit voor het Gezin en Thuiszorg Bond Moyson/De Voorzorg enthousiast over nieuwe vorm van begeleiding​​

 

Het project “Diabetes on the Run”, waarbij 100 diabetespatiënten type 2 vanop afstand gemonitord en begeleid worden door diabeteseducatoren, is een groot succes. Het is één van de 24 proefprojecten rond mHealth (mobile health) die Minister De Block dit voorjaar goedkeurde. Een aantal patiënten vertoont na enkele weken begeleiding reeds spectaculaire verbeteringen in hun gezondheidssituatie. Ook de diabeteseducatoren zijn lovend over de begeleiding op afstand van hun patiënten.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00