Hoe een toverstokje een boemerang wordt [14/09/2018]

​De begrotingsopmaak voor de ziekteverzekering gaat de laatste rechte lijn in. Ten laatste op 8 oktober moet de Algemene Raad - waarin de regering, de sociale partners, de ziekenfondsen en de zorgverstrekkers zitting hebben - zich erover uitspreken. Een goede gelegenheid om de balans op te maken van het gezondheidzorgbeleid van deze regering.

 

​Toen de Zweedse coalitie in 2014 aantrad klonk ze zeer geruststellend. Het regeerakkoord beloofde de toegankelijkheid te verbeteren, de gezondheidsongelijkheden te verminderen en de tariefzekerheid en –transparantie te versterken. Al deze hervormingen zouden bovendien gebeuren met respect voor het overlegmodel. Veel mooie woorden en beloftes, maar weinig concreet. Tenzij dat de groeinorm – die vastlegt hoeveel de zorguitgaven jaar op jaar mogen stijgen - gehalveerd werd van 3 tot 1,5 % . Een beslissing die uiteindelijk het gezondheidszorgbeleid van minister Maggie de Block zou domineren, ondanks het vaste voornemen om geen besparingsminister te zijn.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00