Persoonsvolgende financiering nog niet voldoende gekend bij personen met een handicap zelf [02/12/2017]

Begin 2017 werd de persoonsvolgende financiering (PVF) ingevoerd voor personen met een handicap. Een omwenteling in de sector. Om PVF te laten slagen moet de doelgroep juiste keuzes kunnen maken op basis van juiste informatie. Vandaag hebben heel wat mensen nog onvoldoende kennis over het nieuwe financieringsmodel. Bovendien hebben heel wat mensen nood aan ondersteuning bij het maken van keuzes. Dit blijkt uit een bevraging naar de beleving van PVF bij 180 mensen. Het onderzoek kwam er in opdracht van Vereniging personen met een handicap (VFG) en werd uitgevoerd door Odisee en HoGent. 

 

​Bijna 40 % van de ondervraagden weet niet zeker dat het basisondersteuningsbudget 300 euro bedraagt. 25 % weet niet dat het persoonsvolgend budget niet enkel cash, maar ook via een voucher of in combinatie kan besteed worden. De toegankelijkheid en duidelijkheid van de informatie lijkt dus een probleem. Nochtans zijn er op dat vlak al heel wat inspanningen gebeurd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), ziekenfondsen en gebruikersorganisaties. Sophie Beyers van VFG: “Iedereen moet gemakkelijk zijn weg vinden in het zorgbos, zoniet is er al ongelijkheid aan de start.”

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00