Papa's willen graag meer bewegen met hun kinderen [10/06/2018]

Voldoende bewegen is belangrijk. Dat geldt niet alleen voor volwassenen, maar ook voor kinderen. Bewegen bevordert hun gezondheid, verbetert hun motoriek en vergroot hun sociale vaardigheden. Bovendien bracht onderzoek (Voedselconsumptiepeiling, 2014) aan het licht dat 16 % van de Vlaamse kinderen lijdt aan overgewicht. Toch blijken er in het dagelijks leven redenen genoeg om niet te bewegen. Dat blijkt uit een internetenquête die vrouwenvereniging VIVA-SVV afnam bij 1760 papa’s naar aanleiding van Vaderdag. 8 op de 10 papa’s geven aan meer te willen bewegen samen met hun kinderen maar komen er niet toe.  Nochtans maken kleine inspanningen vaak al een groot verschil.  

 

Sedentair gedrag
Volgens onderzoeksresultaten van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) spenderen kinderen tussen 3 en 9 jaar gemiddeld 6 uur en 27 minuten per dag aan ‘sedentaire activiteiten’. Dat zijn onder andere rustig zitten, lezen of tv-kijken. Voor de leeftijdscategorie 10 tot 17 jaar loopt dit op tot gemiddeld 8 uur en 44 minuten per dag.

Wij vroegen aan papa’s hoeveel tijd kinderen volgens hen al zittend doorbrengen op een weekenddag. De resultaten geven aan dat ze dat sterk onderschatten. 80 % van de papa’s denkt dat kinderen per dag minder dan 6 uur stilzitten, 10 % van de papa’s overschat het aantal uren dat kinderen zittend doorbrengen. Slechts 10 % had het sedentair gedrag van kinderen juist ingeschat.  

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00