Patiëntenfactuur voor tandzorg torenhoog [27/02/2019]

De patiëntenfactuur voor tandzorg, en zeker voor orthodontie, implantaten, bruggen of kronen, is hoog, té hoog. Het Socialistische Ziekenfonds analyseerde de data van zijn facultatieve tandverzekering om een inschatting te kunnen maken. De gemiddelde patiëntenfactuur voor een implantaat is 1140 euro, voor een kroon 963 euro en voor een vaste prothese 1160 euro. Een orthodontiebehandeling voor een jaar kost ruim 1000 euro. Het Socialistisch Ziekenfonds pleit voor een betere terugbetaling door de verplichte ziekteverzekering. “We moeten dringend een tandje bijsteken en solidair 500 miljoen extra investeren voor tandzorg. Dit gekoppeld aan een transparante prijszetting”, beklemtoont Paul Callewaert, algemeen secretaris.​​​

 

​Ramingen geven aan dat de helft van de tandzorgen niet gedekt zijn door de verplichte verzekering. Steeds meer nieuwe technieken, grondstoffen en/of materialen zoals implantaten, kronen en bruggen worden niet of te weinig terugbetaald. “De terugbetaalde tandzorg loopt achter op zijn tijd. Het is zoals je nog alles met papier en pen zou doen in het gedigitaliseerde tijdperk”, stelt Callewaert.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00