Voorlezen is belangrijk [11/06/2017]

Voorlezen is niet alleen leuk en gezellig, het heeft tal van positieve effecten. Zeker wanneer ook papa’s voorlezen aan hun kinderen. Dat doen ze volop, blijkt uit een internetenquête die werd afgenomen door vrouwenvereniging VIVA-SVV naar aanleiding van Vaderdag. Al stopt een kwart van hen op het moment dat hun kind zelf begint te lezen, terwijl het belangrijk is dat ook daarna te blijven doen.

 

​De internetenquête liep van half april tot half mei. In totaal vulden 1443 papa’s ze in. Uit de resultaten blijkt dat bijna 9 op de 10 (86 %) papa’s voorlezen. Ze doen dit elke dag of bijna elke dag en vooral ’s avonds. Ze lezen vooral voor omdat ze het belangrijk vinden voor de ontwikkeling van hun kind (27 %), ze het gezellig vinden (24 %) en hun kind ernaar vraagt (23 %).

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00