Therapietrouw bedroevend laag voor cholesterolverlagers [09/05/2018]

Slechts één op de twee patiënten houdt zijn behandeling met cholesterolverlagers vol en slechts één op de drie volgt zijn behandeling correct en consequent over de geobserveerde periode. De therapietrouw bij hoogrisicopatiënten ligt significant hoger, maar ook hier is nog verbetering mogelijk. Dat blijkt uit een onderzoek van het Socialistisch Ziekenfonds bij 51 584 leden die in 2015 een behandeling startten met deze geneesmiddelen. Deze lage therapietrouw is geen goede zaak, noch voor de optimale behandeling van de patiënt noch voor het budget van de ziekteverzekering en de portemonnee van de patiënt.

 

Therapietrouw is belangrijk 
Therapietrouw is een belangrijke factor in een genezingsproces, en zeker voor chronische patiënten. Het is essentieel dat patiënten het voorschrift van de arts goed opvolgen, en hun geneesmiddelen consequent nemen gedurende soms lange tijd. Indien dat niet gebeurt, is de doelmatigheid van het geneesmiddel niet verzekerd.

Toch wijzen verschillende studies erop dat de therapietrouw bij patiënten vaak niet optimaal is. Patiënten verzaken geneesmiddelen regelmatig en consequent te nemen, wegens vergeetachtigheid, bijwerkingen, het gevoel dat ze niet helpen …

Het Socialistisch Ziekenfonds ging in zijn gegevens na hoe het zit met de therapietrouw van zijn leden die cholesterolverlagers nemen.


Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00