Nieuwe staatssecretaris gevraagd DG Personen met een Handicap te deblokkeren [28/02/2017]

Als gevolg van de vele interpellaties van de verenigingen van personen met een handicap en de werkonderbrekingen van een deel van het personeel bij de Directie-generaal Personen met een handicap (DGPH) drukken de ziekenfondsen die lid zin van het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) op hun beurt hun ongerustheid uit. De situatie verslechtert en de kwaliteit van de dienstverlening aan personen die door verminderde zelfredzaamheid of een ernstige aandoening al kwetsbaar zijn, komt in het gedrang.​​​​​​

 

Personen met een handicap en hun naasten kunnen al jaren terecht bij hun ziekenfonds om informatie en advies of om hun tegemoetkomingen of parkeerkaarten elektronisch aan te vragen bij de DGPH. Deze taak werd concreet toevertrouwd aan de diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen.

In België hebben vandaag meer dan 600.000 personen een erkenning wegens een handicap of verminderde zelfredzaamheid. Deze personen zijn vaak al kwetsbaar omwille van hun laag inkomen en zij verwachten terecht een specifieke begeleiding en kwaliteitsvolle dienstverlening om hen te ondersteunen bij vaak complexe, moeilijke formaliteiten. De ziekenfondsen begeleiden hen daarbij.

Sinds meer dan een jaar stapelen de problemen zich echter op. De kwaliteit van de dienstverlening die de ziekenfondsen aan deze personen wensen te geven, wordt hierdoor aangetast. Aangezien de toestand steeds chaotischer werd, is sinds begin 2016 regelmatig overleg gepland tussen de diensten van de DGPH, hun directie en de diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen. Men kan enkel vaststellen dat ondanks dit positief initiatief er geen vooruitgang is en de situatie alsmaar verslechtert.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00