Socmut gematigd tevreden met tariefakkoord tandartsen [13/04/2017]

Het Socialistisch Ziekenfonds reageert met gemengde gevoelens op het tariefakkoord 2017-2018 dat vannacht met de tandartsen is afgesloten. 

 

​‘We zijn blij dat we tariefzekerheid kunnen bieden aan onze leden die naar tandartsen gaan die het akkoord onderschrijven. We betreuren wel dat de patiënten zelf een deel van de kostprijs van het akkoord moeten dragen bij gebrek aan voldoende solidaire overheidsmiddelen’, stelt Paul Callewaert, algemeen secretaris. De sluipende ondergraving van de tariefzekerheid door de invoering van richttarieven, waarbij tandartsen een extra toeslag mogen vragen op ondergewaardeerde tarieven, werd wel beperkt. De toekomstige invoering ervan zal worden gekoppeld aan de uitwerking van een robuuste wetenschappelijke methodologie tegen einde 2018. ‘Positief is ook dat voor de kankerpatiënten extra inspanningen geleverd worden en dat prijsafspraken gemaakt zullen worden voor dure en niet-terugbetaalde implantaten, kronen en bruggen.’

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00