Een klacht indienen

Heb je een klacht over onze dienstverlening? Geef het ons door. Wij maken er werk van je klacht zo snel mogelijk te behandelen
  1. Vul hieronder je rijksregisternummer in. Je vindt het rijksregisternummer op de achterkant van je identiteitskaart (formaat 123456-123-12).
  2. Klik op Ga verder
  3. Geef ons je klacht en contact door.
  4. Binnen de drie werkdagen krijg je een ontvangstbevestiging.
- -
De Socialistische Mutualiteiten en jouw ziekenfonds verzamelen en verwerken bepaalde persoonlijke gegevens. Dat doen we om onze taak als ziekenfonds (wet van 6 augustus 1990) te kunnen uitvoeren, om jouw dossier te beheren en om je op de hoogte te houden van onze diensten en activiteiten. Een van onze wettelijke doelstellingen is namelijk om de gezondheid en het welzijn te bevorderen. Het is je recht om te weten welke gegevens we van jou verwerken, om te vragen je gegevens te verbeteren of te wissen, om de overdracht aan een derde te vragen, om je te verzetten tegen geautomatiseerde beslissingen en om de verwerking van je gegevens voor direct marketing stop te zetten. Meer informatie vind je op de privacybeleid pagina.

Meer informatie over onze klachtenprocedure  

​​​​​​

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00