Levensloopspel S-plus

​Jongeren en rusthuisbewoners spelen samen het spel 'levensloop 18-81'. Verschillende generaties ontmoeten elkaar.

 

Inhoud

  • Dichten van de generatiekloof, dialoog op gang brengen
  • Jongeren leren om respect te hebben voor ouderen
  • Ouderen in contact brengen met de leefwereld van jongeren
  • Jongeren inzicht geven in het leven van senioren

Benodigd materiaal

  • Het spelmateriaal
  • 2 begeleiders
  • Een degelijk pedagogisch dossier

Doelgroep

De verschillende generaties samen
(Bond Moyson zoekt een rusthuis in de buurt van de school en zorgt voor de contacten.)

Prijs

25 euro
 
 
Vraag hier het spel aan.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00