Kanker, voorkomen en opsporen

​In deze folder vind je de klachten en symptomen die kunnen wijzen op kanker.

 

Je krijgt een antwoord op vragen als:

            • Wat zijn de klachten en symptomen van verschillende types kanker?
            • Wat kan je zelf doen om de ziekte snel op te sporen?
            • Wat doen bij een diagnose kanker? 

 

 

Download de folder

 

 Bestel de folder: 


Resterende karakters: 1800
De Socialistische Mutualiteiten en jouw ziekenfonds verzamelen en verwerken bepaalde persoonlijke gegevens. Dat doen we om onze taak als ziekenfonds (wet van 6 augustus 1990) te kunnen uitvoeren, om jouw dossier te beheren en om je op de hoogte te houden van onze diensten en activiteiten. Een van onze wettelijke doelstellingen is namelijk om de gezondheid en het welzijn te bevorderen. Het is je recht om te weten welke gegevens we van jou verwerken, om te vragen je gegevens te verbeteren of te wissen, om de overdracht aan een derde te vragen, om je te verzetten tegen geautomatiseerde beslissingen en om de verwerking van je gegevens voor direct marketing stop te zetten. Meer informatie vind je op de privacybeleid pagina.

 

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00