Gespecialiseerde centra voor volwassenen

​Over heel Vlaanderen vind je gespecialiseerde centra waar je als volwassen diabetespatiënt terecht kan voor informatie en praktische tips.  Hiervoor kan je een tegemoetkoming krijgen van je ziekenfonds.

 

​Diabetesconventie

In België bestaat er sinds 1987 een diabetesconventie voor volwassenen. Dit is een overeenkomst tussen het RIZIV en verschillende diabetescentra. Het diabetesteam binnen zo’n centrum verbindt zich ertoe de patiënten te informeren over verschillende aspecten van diabetes. Patiënten die voldoen aan de voorwaarden kunnen er ook terecht voor gratis zelfcontrolemateriaal: een glucometer, meetstrips, een prikpen, lancetjes en de insulinepennen. Via een specifieke pompconventie wordt ook voorzien in een insulinepomp en het materiaal hiervoor zoals naalden en katheters.

Voor wie?

Je komt in aanmerking als je een diabetespatiënt bent die ouder is dan 16 jaar en als je minstens 2 insuline-injecties per dag nodig hebt.

Andere personen die in aanmerking komen: 

 • een patiënt met een insulinepomp
 • een diabetespatiënt na een transplantatie
 • een patiënt die spontane hypoglycemieën vertoont
 • een patiënt die lijdt aan nesidioblastose
 • een patiënte die lijdt aan zwangerschapsdiabetes
 • een patiënt in nierdialyse die wordt behandeld met insuline
 • een blinde diabetespatiënt die wordt behandeld met insuline.

Wat?

Er zijn verschillende programma’s, afhankelijk van de ernst van de diabetes. Alle programma’s hebben als doel de patiënt zo veel mogelijk theoretische en praktische informatie te bezorgen. Je leert onder andere

 • een dieet volgen
 • jezelf insuline-injecties toedienen
 • je bloedsuikerspiegel controleren en de insulinedosissen aan te passen aan de resultaten van deze metingen
 • de resultaten van deze metingen en de aanpassingen van uw behandeling (insulinedoses, dieet) voor de afgelopen periode beoordelen in samenwerking met het gespecialiseerd team van het centrum
 • het materiaal gebruiken dat het gespecialiseerd centrum bezorgt voor het meten van uw bloedsuikerspiegel

Terugbetaling

Het programma wordt bijna volledig terugbetaald door het ziekenfonds. Je hoeft dus niets te betalen voor het materiaal en voor de begeleiding van de verpleegkundigen en diëtisten van het gespecialiseerd centrum. Je betaalt enkel het persoonlijk aandeel van je raadplegingen bij de arts van het centrum.

Het is de huisarts die jouw Globaal Medisch Dossier beheert die de juiste papieren invult en aan het ziekenfonds bezorgt. Zelf hoef je hier niets voor te doen.

 

Verschenen op 14 juni 2016 met medewerking van Vera De Groof, adviserend geneesheer Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00