Vingerprik

​Als je diabetes hebt, moet je zelf bloed leren prikken om je bloedsuikerwaarden op te volgen. Lees onze priktips.

Priktips

 • Was op voorhand je handen met zeep, spoel ze en droog de prikplaats goed af.
 • Laat op voorhand je hand een minuutje hangen zodat je een goede bloedcirculatie krijgt. Je handen wassen met warm water helpt ook.
 • Je duim en wijsvinger zijn vrij gevoelig, je andere vingers zijn dus meer geschikt om in te prikken.
 • Masseer je vingertop.
 • Gebruik altijd de prikpen.
 • Gebruik maximum vier keer dezelfde lancetnaald, dat is minder pijnlijk.
 • Prik aan de zijkant van je vingertop.
 • Stuw op een zachte manier het bloed naar het uiteinde van je vingertop toe.
 • Breng teststrip en bloed zo lang mogelijk in contact met elkaar zodat je geen vertekend resultaat krijgt door inmenging van lucht.
 • Wissel regelmatig van prikplaats.
 • Je houdt best alle resultaten van de priktesten en dosissen gespoten insuline nauwkeurig bij. Zo kan je arts de evolutie goed opvolgen en advies geven of bijsturen indien nodig.
 • Hoe je jouw meter precies moet gebruiken, hangt af van het toestel. Lees de handleiding dus goed.

Zo verloopt een bloedsuikermeting in de praktijk (video):

  

Extra metingen

​Prik extra in volgende omstandigheden:

 • als je ziek bent of koorts hebt
 • als je bloedsuikerspiegel langdurig verhoogd blijkt
 • bij vermoeden van te lage bloedsuikers
 • bij extra inspanningen
 • bij veranderde omstandigheden zoals feest, vakantie, zware inspanningen, nieuwe hobby’s, extreme warmte, enz.

Waarom prikken?

​Een vingerprik laat zien wat je bloedsuikerwaarden zijn op dat moment. Op basis daarvan kan je bijvoorbeeld je dosis insuline bijsturen. Dit is belangrijk om je diabetes juist te behandelen.

Om te kijken of je diabetesbehandeling goed verloopt, heb je ook bloedsuikerwaarden op langere termijn nodig. Dit kan aan de hand van de HbA1c-test. Deze laat je best om de drie maanden uitvoeren bij je arts. Deze test geeft een idee van de gemiddelde bloedsuikerwaarden van de laatste twee tot drie maanden.

Verschenen op 1 maart 2012 en herzien op 3 oktober 2016 met medewerking van de Diabetes Liga. Met steun van de Vlaamse overheid.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00

Online advies

Voor al jouw vragen over gezondheid en welzijn.