Prediabetes

​Als je hogere bloedsuikerwaarden hebt dan normaal, maar nog niet hoog genoeg om van diabetes te spreken, dan heb je prediabetes. Het risico op diabetes type 2 is dan erg groot. Door een aangepaste levensstijl kan je diabetes type 2 uitstellen of zelfs nog voorkomen. Wanneer je prediabetes hebt, heb je ook een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

 

​Wanneer heb je prediabetes?

Een nuchtere glycemiewaarde  tussen 100 en 125 mg/dl is twijfelachtig. Men spreekt dan van een gestoorde nuchtere glycemie of prediabetes. Wanneer de bloedafname op een willekeurig en niet-nuchter moment van de dag gebeurt, wordt er pas van diabetes gesproken als de bloedsuiker meer dan 200mg/dl bedraagt.

Wanneer testen?

Er zijn zo goed als geen symptomen waardoor je prediabetes opmerkt. Om de diagnose te kunnen vaststellen, moeten een arts je bloedwaarden meten. 

Volgende personen laten zich best testen:

  • mensen met overgewicht ouder dan 45 jaar
  • mensen met overgewicht jonger dan 45 jaar die ook andere diabetesrisicofactoren als hoge bloeddruk, diabetes in de familie, cholesterol, enz. vertonen
  • Wanneer prediabetes werd vastgesteld, laat je je best jaarlijks opnieuw testen op diabetes type 2.



 

Verschenen op 29 september 2016 met medewerking van de Diabetes Liga

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00