Oorzaken COPD

 

Schadelijke gassen of stoffen

Deze stoffen die je inademt, zijn de oorzaak van COPD. Vooral heel kleine deeltjes kunnen kwaad. Net omdat ze zo klein zijn, kunnen ze diep in de longen doordringen, tot in de kleinste vertakkingen van de luchtwegen. Daar veroorzaken ze het voortschrijdende ontstekingsproces dat leidt tot COPD. Vaak is het een optelsom van oorzaken. Hoe meer soorten schadelijke stoffen je hebt ingeademd, des te groter wordt je kans op COPD.

Welke stoffen?

We kennen nog niet alle stoffen die COPD kunnen veroorzaken, maar dit zijn de belangrijkste.

  • Sigarettenrook is de absolute koploper. Als je maar lang genoeg rookt en oud genoeg wordt, krijg je gegarandeerd COPD. Ook als passief roker loop je gevaar. Vijf tot tien procent van de personen met COPD hebben echter nooit gerookt.
  • Fijn stof uit de uitlaatgassen van auto’s en andere bronnen van luchtverontreiniging.
  • Industriële stoffen waar je tijdens je werk aan blootgesteld wordt. Bijvoorbeeld ijzerdeeltjes, houtstof of steenkoolstof.
  • Elke andere soort giftige gassen in een gesloten ruimte. Bijvoorbeeld, in Aziatische landen waar men op hout kookt in slecht verluchte keukens, veroorzaakt de rook van het vuur COPD.

Aanleg

Je krijgt geen COPD als je één keer een schadelijke stof inademt, wel als je dat jarenlang hebt gedaan. De meeste mensen krijgen COPD daarom pas na hun veertigste. Hoe snel de ziekte zich ontwikkelt, is echter een kwestie van aanleg. De een wordt namelijk geboren met een beter afweermechanisme tegen giftige stoffen dan de ander. Terwijl de ene roker al na tien tot twintig jaar roken COPD krijgt, begint het bij de ander pas na dertig tot veertig jaar roken. Bij de vijftig- tot zestigjarigen hebben sommige rokers nog niet veel schade, terwijl andere al behoorlijk ernstige luchtwegvernauwingen hebben. Bijna alle hoogbejaarde mensen die lang gerookt hebben, hebben vernauwde luchtwegen.

Infecties

Als je als kind vaak ernstige infecties van de longen hebt doorgemaakt, loop je later een groter risico op problemen met de longen. ​

Verschenen op januari 2014 met medewerking van professor Wilfried De Backer, diensthoofd longziekten UZA.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00