Opvoeding van kinderen met astma

Een goede omgeving voor je kind

Ongeveer 10 tot 15% van de schoolgaande kinderen heeft astma. Het belangrijkste is dat die kinderen omringd wordt door opvoeders die de aandoening begrijpen. Astma kan immers sterk verschillen per kind. Zo kan het zijn dat ondanks een goede therapietrouw, de aanvallen toch niet helemaal onder controle zijn. Allereerst dient men dan na te gaan of de medicatie correct wordt ingenomen, aanvallen verstoren immer de slaap, de concentratie en de fitheid van het kind. Kinderen met astma hebben nood aan mensen die de ziekte begrijpen en openstaan voor een doeltreffende behandeling. Ze dienen immers in een goed geïnformeerde omgeving langdurig medicatie op voorschrift te nemen.

 

​Wat kan je doen als ouder?

Als ouder wil je dat je kind een zo normaal en gezond mogelijk leven kan leiden. Naast de beste medische zorgen, kan je als ouder ook een grote rol spelen in het welbevinden van je kind.

  • Allereerst is het belangrijk dat je als ouder zeer goed geïnformeerd bent over de astma. Je kan een aantal praktische veranderingen doorvoeren die de levenskwaliteit van je kind verhogen, zoals stoppen met roken, geen rook in huis, zorgen dat je kind niet begint met roken, je kind stimuleren om te bewegen, je kind gezonde voeding aanbieden, nagaan of de medicijnen nog correct worden genomen, erover praten met je kind en hulp zoeken indien nodig.
  • Ondanks alle goede zorgen en medicatie kan je kind nog steeds een astma-aanval krijgen. Bespreek in ieder geval op voorhand met de artsen wat er in zo een geval moet gebeuren. Een aanval kan beangstigend zijn, zeker voor jonge kinderen. Blijf altijd zo kalm mogelijk, als een kind ziet dat zijn of haar ouder panikeert, kan het zelf angstig worden en de situatie verslechteren.
  • De emoties en het gedrag van kinderen met astma kunnen beïnvloed zijn door de aandoening. Hoe je daar als ouder best mee omgaat, is afhankelijk van de leeftijd van je kind.

Baby’s

Baby’s met ademhalingsproblemen hebben nood aan zorg, vooral ’s nachts. Dit kan belastend zijn voor jou als ouder en voor de andere gezinsleden. Schakel hulp in wanneer je het gevoel hebt dat het te zwaar wordt en overleg regelmatig met de arts.

Jonge kinderen

Zij kunnen niet altijd goed verwoorden hoe ze zich voelen, maar je zal al gauw merken dat een periode van aanvallen vaak vooraf gegaan wordt door een periode van benauwdheid en piepende ademhaling. Jonge kinderen kunnen dan onrustig, boos of ongehoorzaam zijn. Probeer desondanks gewoon met je kind om te gaan zoals anders.

Kinderen in de basisschool

In deze periode worden ze leergieriger, dit is een mooi moment om je kind te laten deelnemen in het overleg met artsen en andere hulpverleners. Ze begrijpen ook steeds beter wat ze wel en niet kunnen. En ze kunnen beter de link leggen tussen prikkels en aanvallen. Je kan je kind helpen door alvast het goede voorbeeld te geven. Neem dit zeker mee in het overleg met de arts. Bovendien helpt het ook om op school of in de sportclub van je kind uit te leggen wat astma precies is, de onwetendheid kan dan plaats maken voor begrip. Je kan je kind hierbij steunen door bijvoorbeeld samen een spreekbeurt voor op school voor te bereiden.

Pubers

Wanneer je kind in de puberteit komt, zal het steeds meer op zijn zelfstandigheid staan.  Denk er echter aan dat je kind voor veel dingen nog afhankelijk is van jou als ouder, wat kan leiden tot meer opstandig gedrag door bijvoorbeeld de medicatie (puffer) achterwege te laten. Je puber zijn gezondheidstoestand kan achteruitgaan en dit brengt spanningen teweeg. Probeer zelf niet te veel stappen te ondernemen. Hoewel dit een moeilijke opdracht is, moet je kind nu vooral zelf zijn weg vinden. Het is immers belangrijker dat je kind zijn medicatie neemt omdat hij het belangrijk vindt, dan omdat hij dat moet doen van de ouders. Sommige pubers kunnen zich tegen je afzetten door ongezond gedrag te vertonen. Blijf dan praten met je kind, luister naar de frustraties en probeer samen naar oplossingen te zoeken. Belonen werkt beter dan straffen. Het is voor tieners vaak moeilijk om over hun aandoening te praten met vrienden, ze willen niet anders zijn dan de anderen. Ook de idee dat ze deze aandoening meeslepen voor hun verdere leven, kan wel eens tot sombere gedachten leiden. Als deze gedachten het dagelijkse leven en functioneren beginnen verstoren, is het aangewezen om hulp in te roepen.

 

Bronnen

  • Zorgstandaard astma. Kinderen en jongeren, Longfonds, 2013.

  • Open luchtwegen op school. Een adequate begeleiding van leerlingen met astma, Werkgroep Kind & Astma , 2011.

  • www.longfonds.nl

Verschenen op 15 maart 2015 met medewerking van Valerie De Coen, PhD, stafmedewerker Preventieve Gezinsondersteuning en Opvoedingsondersteuning – Kinderzorg NVSM

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00