Arbeidsongeschikt? Gratis revalidatie

Fedris (Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's) biedt een gratis revalidatieprogramma aan als je arbeidsongeschikt bent wegens rugpijn. Meer over de inhoud en de voorwaarden van het programma vind je hieronder.

 

Drie voorwaarden voor deelname

Als je arbeidsongeschikt bent wegens lage rugpijn en voldoet aan de volgende voorwaarden kom je in aanmerking:

  1. Je bent minstens vier weken en maximum drie maanden arbeidsongeschikt wegens lage rugpijn of een heelkundige ingreep ter hoogte van de lage rug. Of: je bent minstens een week arbeidsongeschikt wegens lage rugpijn en je bent al gedurende minstens drie weken arbeidsongeschikt geweest wegens lage rugpijn in de loop van de laatste twaalf maanden die voorafgaan aan je huidige arbeidsongeschiktheid.
  2. Jouw bedrijfsarts bevestigt dat je rugbelastend werk uitvoert, d.w.z. je tilt zware lasten of bent blootgesteld aan mechanische trillingen.
  3. Je bent loontrekkende in de privésector of personeelslid bij een plaatselijke of provinciale overheidsdienst. Zelfstandigen en personeelsleden van federale overheden, gewesten of gemeenschappen komen dus niet in aanmerking voor dit programma.

Meld je aan bij de bedrijfsarts

Instappen in het programma verloopt via de volgende stappen:

  1. Vraag je werkgever een gratis consultatie bij de bedrijfsarts.
  2. Je bedrijfsarts bezorgt jou een ingevuld aanvraagformulier en zendt de aanvraag naar Fedris.
  3. Je ontvangt een antwoord van Fedris.
  4. Bij een positief antwoord maak je een afspraak bij een van de revalidatiecentra waarmee Fedris een overeenkomst heeft.

36 revalidatiesessies

  • Eens je aangemeld bent, heb je recht op maximum 36 oefensessies in een erkend revalidatiecentrum. Deze sessies bestaan uit fysieke conditietraining, psychologische begeleiding, kinesitherapie, enz.
  • Daarnaast heb je ook recht op een ergonomische tussenkomst op je werk, als je werkgever hiermee toestemt. Dit bestaat bijvoorbeeld uit een analyse van je werkomstandigheden of een opleiding. Zo ben je nadien in staat om je werk in betere omstandigheden te hervatten.
  • Je kan nog tijdens je behandeling terug aan het werk. De behandeling kan je gewoon buiten je werkuren blijven volgen.

Alles terugbetaald

Fedris financiert het volledige revalidatieprogramma. Je krijgt ook de verplaatsingsonkosten terug voor de revalidatiesessies.

Meer info

Verschenen op 10 oktober 2013 en aangepast op 7 februari 2017 met medewerking van Dr. Philiep Berkein, Geneesheer-directeur NVSM

Aanbod beweging en vitaliteit

Leg je niet neer bij rugpijn. Blijf bewegen.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00

Online advies

Voor al jouw vragen over gezondheid en welzijn.