Failed back surgery syndroom

Een mislukte rugoperatie kan rugpijn nog erger maken. Er zijn verschillende verklaringen voor een mislukte operatie.

 

Wat

​Het Failed Back Surgery Sydrome (FBSS) kan optreden na een mislukte rugoperatie. Bij FBSS heb je één of meerdere rugoperaties achter de rug en heb je nadien nog steeds of zelfs meer last van rugpijn als voordien. Dit syndroom komt frequenter voor dan gedacht. Een groot deel van alle patiënten met chronische rugpijn die de pijnkliniek bezoekt, lijdt eraan.

Oorzaken

De redenen waarom de operaties er niet in slagen de pijn weg te halen, zijn divers:  

Verkeerde diagnose

Het is niet altijd duidelijk van waar je rugpijn afkomstig is. Het kan dus voorkomen dat rugchirurg het probleem waarvan hij dacht dat het rugpijn veroorzaakte, goed heeft aangepakt maar dat hij het verkeerde probleem heeft geopereerd. Soms speelt het letsel dat hij heeft aangepakt ook slechts een beperkte rol in het geheel. Zo kan een discushernia die zichtbaar is op de scan bijvoorbeeld niet de enige oorzaak zijn waarom je pijn hebt. Spierpijn en zenuwpijn, die het gevolg is van zenuwbeschadiging, zullen ook niet verdwijnen na het vastzetten van een aantal wervels. Rugpijn is in veel gevallen multifactorieel. Daarnaast kan de oorzaak ook voor een deel psychologisch of sociaal zijn. Met een operatie richt de chirurg zich op één letsel terwijl de andere factoren zoals spierpijn, neuropathie, psychologische factoren, enz. blijven bestaan.

Operatietechniek faalt

Voor rugklachten zijn er verschillende operatiemogelijkheden. Het nut en effect van deze technieken en materialen zijn nog lang niet allemaal wetenschappelijk bewezen. Het is vaak niet evident om een juiste operatietechniek te bepalen voor een specifiek probleem. Drie verschillende rugchirurgen zullen mogelijk drie verschillende behandelingen voorstellen. Er bestaat nog weinig consensus op dit vlak.

Extra rugproblemen als reactie

Er kunnen zich ook andere rugproblemen voordoen als reactie op de operatie. Als een rugchirurg bijvoorbeeld beslist om een aantal wervels vast te zetten om het oorspronkelijke rugprobleem te verhelpen, takelen de niveau’s boven of onder deze ingreep hierdoor soms sneller af. Deze gevolgen zijn moeilijk te voorspellen op voorhand. Er is ook altijd risico op zenuwbeschadiging door de operatie.

Operatie als laatste redmiddel

Dr. Crombez (pijnarts, UZ Gent) “Wat ook gebeurt, is dat patiënten maar op de deur blijven kloppen van de chirurg. De eerste keren krijgen ze een negatief antwoord. Na een aantal maanden en veel andere therapieën later komt de patiënt opnieuw terug en dan voelt de chirurg zich soms – onterecht – genoodzaakt om een operatie voor te stellen. Waar er eerst geen indicatie was om te opereren, is er op het einde toch een waterkansje.


Het komt het dus voor dat een rugchirurg na vele consultaties en bij aanhoudende pijn toegeeft aan de vraag van de patiënt terwijl er misschien op het eerste zicht geen duidelijke indicatie was om te opereren. Vaak hebben deze patiënten al verschillende therapieën geprobeerd en lijkt een operatie voor hen de enige uitweg.”

Verschenen op 1 december 2010 met medewerking van Dr. Erwin Crombez, pijnarts Pijnkliniek – Multidisciplinair pijncentrum UZ Gent, en herzien op 16 september 2014.

Aanbod beweging en vitaliteit

Leg je niet neer bij rugpijn. Blijf bewegen.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00

Online advies

Voor al jouw vragen over gezondheid en welzijn.