Scoliose

Scoliose is een rugaandoening waarbij je ruggengraat verdraait. Het komt er op aan om de evolutie goed te laten opvolgen door een arts en op tijd in te grijpen.

 

​Wat

Scoliose is een zijwaartse verkromming van de ruggengraat. Wanneer je een gezonde rug van langs achteren bekijkt, loopt de ruggengraat loodrecht in het midden naar beneden. Bij iemand met scoliose is hij C- of S-vormig. Behalve dat, draait de ruggengraat soms ook om haar as. Die verdraaiing kan een bochel veroorzaken.

De aandoening begint meestal in de late kinderjaren en vroege tienerjaren, tijdens een groeispurt. Meisjes hebben het vaker en erger dan jongens.

Symptomen

  • Het scheefgroeien zelf veroorzaakt geen pijn.
  • Volwassenen met een ernstige scoliose die nooit gecorrigeerd werd, hebben gedurende jaren meestal geen problemen. Vanaf de leeftijd van 40 jaar kunnen ze zware rugpijn krijgen. Doordat de rug scheef is, wordt hij ongelijk belast en ontstaat er meer artrose aan één kant.

Behandeling

Bij kinderen en tieners

Hoe sneller de afwijking bij een kind ontdekt wordt, hoe beter deze behandeld kan worden. De hoek van de scoliose wordt berekend om te bepalen wat er het best gebeurt.

  • Afwijking van 0 tot 20 graden: meestal geen behandeling nodig. Je moet wel af en toe op controle bij de dokter om te controleren of het niet erger wordt.
  • Afwijking van 20 tot 40 graden: als je nog groeit, moet je een tijdje een korset dragen. Dat belet dat de scoliose verder evolueert. Een bestaande scoliose kan je daarmee niet meer ongedaan maken. Zodra je volgroeid bent, heeft een korset geen zin meer.
  • Afwijking van meer dan 40 of 50 graden: operatie nodig. Met een variant van de klassieke spinaalfusie of wervelfusie worden de verdraaide wervels gedeeltelijk rechtgezet en vastgezet. Daarna mag je een jaar geen sport doen.

Scoliose moet goed opgevolgd worden door een arts. Wanneer de scoliose niet in de gaten wordt gehouden, wordt geschat dat de aandoening nog een graad per jaar evolueert nadat je volgroeid bent. Na 30 jaar betekent dat nog eens 30 graden erbij. Daarom is de behandeling bij een arts belangrijk. Als de arts jouw toestand nauwkeurig opvolgt, daarvoor hoef je nog niet per se een behandeling te krijgen, heb je de mogelijkheid om op tijd de juiste beslissingen te nemen. 

Bij volwassenen

De behandeling bestaat vooral uit

  • kinesitherapie
  • bewegingstherapie
  • geneesmiddelen tegen de pijn

Een korset helpt niet meer eens je volwassen bent. Een operatie gebeurt bij volwassenen alleen in de ergste gevallen, bijvoorbeeld wanneer je kromloopt van de pijn. Het herstel en het aaneengroeien van de wervels gaat echter niet zo vlot meer als bij jonge mensen. Hoe ouder je bent, des te groter de operatierisico’s bovendien worden. Soms is het gewoonweg te gevaarlijk om nog zo’n langdurige operatie te ondergaan.  

Oorzaken

  • Meestal is de oorzaak onbekend. Het zit vaak in de familie.
  • Als scoliose samengaat met een andere neurologische aandoening, heeft men het niet over de gewone scoliose.

 

 

Verschenen op 1 december 2010 met medewerking van Dr. Vera De Groof, adviserend geneesheer NVSM. En nagelezen op 23 september 2014.

Aanbod beweging en vitaliteit

Leg je niet neer bij rugpijn. Blijf bewegen.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00

Online advies

Voor al jouw vragen over gezondheid en welzijn.