Wel of niet sporten

Meestal is sporten gezond als je rugpijn hebt. In een aantal gevallen moet je tijdelijk stoppen.

 

Veilig bij onschudige rugpijn

In onderstaande gevallen is rustig sporten veilig. Wanneer je twijfelt of toch pijn krijgt tijdens het sporten, contacteer dan je behandelende arts.

 • wanneer rugpijn met periodes opflakkert
 • wanneer het niet de eerste keer is dat je rugpijn hebt
 • bij rugpijn door heffen, tillen, vooroverbuigen of andere activiteiten
 • bij rugpijn door lang zitten, staan of wandelen
 • wanneer rugpijn verbetert door beweging

Niet bij ernstige rugpijn

In onderstaande gevallen moet je eerst met je arts overleggen of je nog mag sporten en welke sporten veilig zijn voor jou. 

 • constante rugpijn
 • uitstralende pijn tot onder de knie
 • verminderde kracht of gevoel in je benen met een doof, slapend been of tintelingen als gevolg
 • rugpijn gecombineerd met koorts of spectaculaire vermagering
 • rugpijn als gevolg van een val of ongeval
 • wanneer je huisarts een rugaandoening heeft vastgesteld en deze niet lumbago of aspecifieke lage rugpijn is.

Meer info

Verschenen op 1 december 2010 en herzien op 24 februari 2015 met medewerking van Dr. De Groof, adviserend geneesheer NVSM

Aanbod beweging en vitaliteit

Leg je niet neer bij rugpijn. Blijf bewegen.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00

Online advies

Voor al jouw vragen over gezondheid en welzijn.