Asbestkanker, mesothelioom

Asbestkanker of longvlieskanker is een heel ander soort kanker dan ‘gewone’ longkanker. Hij begint in het borstvlies en gaat vandaar naar het longvlies. Hij ontstaat dus aan de buitenkant van de long, terwijl andere soorten in de long zelf ontstaan. De tumor groeit als een soort harnas om de long, die daardoor niet goed meer kan werken.
Het begint meestal laag in de long, in de buurt van het middenrif en breidt zich vandaar uit.
Meestal groeit hij verder uit in de omringende weefsels: in dezelfde long, het middenrif, de buik, de borstwand, nabijgelegen lymfeklieren of de ander long. Hij kan ook uitzaaien naar andere organen.

 

​Oorzaak

Asbestkanker heeft niets te maken met roken. De ziekte wordt veroorzaakt door heel kleine asbestvezels die je ooit hebt ingeademd. Die deeltjes zijn zo klein dat ze dwars door de longen heen naar het buitenste deel van de longen kunnen doordringen. Daar veroorzaken ze de kanker.

De ziekte ontstaat pas twintig jaar tot veertig jaar na de blootstelling aan die asbestvezels. Asbest is nu verboden wegens zijn kankerverwekkende eigenschappen, maar is nog niet uit de maatschappij verdwenen. Men verwacht dat het aantal slachtoffers van asbestkanker nog zal toenemen tot 2020 en pas daarna weer zal dalen.

Wie krijgt het?

  • Het is een tamelijk zeldzame kanker.
  • De ziekte treft vooral mensen die beroepshalve met asbest in contact kwamen.
  • De intensiteit van de blootstelling speelt een rol, maar ook de persoonlijke gevoeligheid. Van twee collega’s die jarenlang hetzelfde werk gedaan hebben, kan de een het wel krijgen en de ander niet.

Klachten

Pijn in de borstkas en kortademigheid zijn vaak de eerste klachten.

Diagnose

Soms is asbestkanker al herkenbaar op de longfoto, maar een weefselstaal is nodig om de diagnose te stellen.

Behandelen

De behandeling bestaat vooral uit chemotherapie om het leven te verlengen. De gebruikte chemocombinatie is meestal dezelfde als bij klassieke longkanker, omdat dat het beste blijkt te werken. Ook de manieren om de pijn te bestrijden en de andere klachten te verminderen zijn grotendeels hetzelfde.

Je kan ook deelnemen aan een wetenschappelijke studie en je laten behandelen met een nieuw geneesmiddel tegen de ziekte of een operatie laten uitvoeren in een gespecialiseerd centrum. Het kan dat je levensverwachting daardoor stijgt. Door deel te nemen aan een wetenschappelijke studie, bezorg je de artsen en onderzoekers informatie over de doeltreffendheid van nieuwe behandelingen. Ook al genees je er zelf niet door, met de verzamelde informatie help je wel toekomstige longkankerpatiënten en asbestkankerpatiënten.

Vaak is asbestkanker een gevolg van het beroep dat je vroeger uitoefende. Als asbestkanker bewezen is, kan je een aanvraag voor vergoeding indienen bij het Fonds voor Beroepsziekten.
Lees meer over de behandeling bij het dossier over longkanker.

Voorkomen

Asbest bevindt zich nog in veel oude gebouwen. Daar kan het meestal geen kwaad. Voor het verwijderen van asbest moet je een gespecialiseerde firma inschakelen! Meer over asbest en de veilige verwijdering ervan vind je in deze overheidsbrochure: Asbest in en om het huis.

Verschenen op 18 februari 2014 met medewerking van dokter Birgitta Hiddinga, thoraxoncologie, Universitair Ziekenhuis Antwerpen.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00