Testen voor een operatie

Welke testen worden best (niet) uitgevoerd voor een operatie?

Vóór een operatie laat men patiënten vaak testen ondergaan, zoals bloed- en urineonderzoek, een electrocardiogram, een röntgenfoto of andere medische beeldvorming. Met deze testen wil men eventuele mogelijke verwikkelingen voorspellen tijdens of na de operatie. Maar zijn die testen wel altijd en allemaal nodig, ook als de patiënt geen klachten heeft?

 

Aanbevolen testen in bepaalde omstandigheden

Afhankelijk van de gezondheidstoestand van de patiënt en de ernst van de ingreep kunnen sommige van deze testen aanbevolen of te overwegen zijn vóór  een niet-dringende operatie(met uitsluiting van transplantatie , hart-, en longchirurgie):

 • een hartonderzoek:
   • rust-elektrocardiogram
   • niet invasieve stress beeldvorming
 • een bloedonderzoek:
   • volledig bloedbeeld
   • nierfunctietesten
   • stollingstesten
 • een urinecultuur (urinekweek om infectie op te sporen).

Bij een kleine operatie wordt geen enkele test aanbevolen. Een rust-elektrocardiogram , stollingstesten en nierfunctietesten kunnen bij bepaalde  patiënten te overwegen zijn. Bv als een nierfunctiestoornis vermoed wordt of er een voorval was van abnormale bloeding.

Bij een grotere maar niet complexe operatie is meestal een rust-EKG aanbevolen,  aangevuld met nierfunctietesten, ingeval de patiënt een ernstige aandoening heeft. Andere testen kunnen te overwegen zijn in bepaalde omstandigheden. Bv niet invalieve stress-beeldvorming van het hart indien er een slechte hartfunctie is .

Bij grote en complexe operaties zijn voor iedereen een volledig bloedbeeld en nierfunctietesten aanbevolen, aangevuld met een rust-EKG, ingeval de patiënt een aandoening  heeft.  Alle andere testen kunnen te overwegen zijn, naargelang de gezondheidstoestand van de patiënt.  Bv een urinecultuur bij chirurgie aan de urinewegen of het plaatsen van een prothese.

Daarnaast zijn er testen die in geen enkele omstandigheid worden aanbevolen. Nochtans worden zij vandaag nog regelmatig uitgevoerd vóór een geplande operatie. Een typisch voorbeeld hiervan is de röntgenopname van de borstkas. De test levert een zeer beperkte bijdrage bij het voorspellen van complicaties tijdens en na de operatie, terwijl de patiënt toch wordt blootgesteld aan schadelijke stralen.

Meer info

Verschenen op 18 januari 2017 met medewerking van Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE)

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00