Verkoudheid mag ik melk drinken?

Volgens een Brits onderzoek drinken mensen met een verkoudheid beter geen melk als ze het gevoel hebben dat hun klachten hierdoor erger worden.

 

Het onderzoek

Er werden 108 verkouden personen ondervraagd, verdeeld over 2 groepen. De eerste 3 dagen kregen ze allemaal een zuivelvrij dieet. De volgende 4 dagen dronk de ene groep melk en de andere groep sojadrink. Door toevoegingen van smaakstoffen wisten de deelnemers niet wat ze kregen. De deelnemers vulden dagelijks een vragenlijst in over hun slijmproductie. De groep die de laatste 4 dagen melk had gedronken, gaf aan meer last te hebben van slijmvorming in de neus en keel dan de andere groep.

Wat betekent dit voor jou?

Het onderzoek is goed uitgevoerd, maar het heeft ook zijn beperkingen. Ten eerste is het een zeer kleine studie met korte opvolgtijd. Daarnaast wordt de nodige informatie verkregen van de deelnemers zelf en is er dus geen werkelijke meting van de slijmproductie.
 
Een verkoudheid is een ontsteking van het slijmvlies in de neus, de sinussen en de keel. Als het slijmvlies ontsteekt, gaat het opzwellen en meer slijm produceren dan normaal. Hoe het mechanisme achter de subjectieve verergering van de slijmproductie juist werkt, is nog niet helemaal duidelijk. Net zoals dat wetenschappers nog niet weten waarom honing een subjectieve verlichting van hoestklachten geeft.

Conclusie

Dit onderzoek bewijst niet dat je klachten verergeren als je melk drinkt tijdens je verkoudheid. Drink dus gerust een glas melk met honing als je je daar beter bij voelt. Voor de rokers: (tijdelijk) stoppen met roken kan de slijmklachten wel verminderen.
 
Meer info vind je op de website gezondheidenwetenschap.be..​

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00