Oorzaken overgewicht

Naast te veel eten en/of een verkeerde voedingsgewoonte, leiden nog andere zaken tot overgewicht of zwaarlijvigheid. Maar wanneer weeg je te veel?

 

​Wanneer heb je overgewicht?

Als basis hiervoor wordt de Body Mass Index of BMI gebruikt. Dit is het gewicht in kilogram gedeeld door het kwadraat van de lengte in meter. Bereken je BMI hier online.

De BMI kan je in drie categorieën indelen

  • Van 18,5 t.e.m. 24,9 = gezond gewicht.
    Het gewicht strookt perfect met de lichaamslengte.

  • Van 25 t.e.m. 29.9 = overgewicht.
    Overgewicht wil zeggen dat het gewicht hoger is dan het gewicht dat wenselijk is voor je lichaamslengte. Dit kan leiden tot hoge bloeddruk, suikerziekte en verhoogde vetten in het bloed. 

  • Vanaf 30 = obesitas of zwaarlijvigheid.
    Dit is een chronische of ernstige aandoening. De ermee gepaard gaande verwikkelingen kunnen het leven in gevaar brengen en leiden tot invaliditeit.

Wat leidt tot overgewicht en zwaarlijvigheid? 

Te veel eten

Je kent ongetwijfeld het gezegde: 'ieder pondje gaat door het mondje'. Je neemt met andere woorden meer energie in dan je verbruikt. Het teveel wordt als reserve opgestapeld in vetcellen. 

Verkeerd eten of een verkeerde eetgewoonte
Sommige mensen eten niet te veel. Maar hetgeen wat ze eten, kan een verkeerde keuze zijn. Zo kan iemand kiezen voor een vet- en of suiker rijke voeding. Hierdoor krijgt deze persoon niet het gevoel dat hij te veel gegeten heeft. Maar hetgeen wat hij gegeten heeft is te calorierijk waardoor het gewicht ook kan toenemen.

Het leefmilieu

Onze maatschappij stimuleert de ontwikkeling van obesitas. Door het drukke levensritme, de onevenwichtige voeding en de sociale en professionele druk wordt de ontwikkeling van obesitas in de hand gewerkt. Men trekt minder tijd uit om de maaltijden te bereiden en om te eten of men slaat bvb het ontbijt over. Dit in combinatie met een tekort aan fysieke beweging kan serieuze gevolgen hebben voor het lichaamsgewicht. 

Genetische factoren

Twee personen met dezelfde lichaamslengte kunnen een ander gewicht hebben, hoewel ze evenveel calorieën innemen. Het zijn de genetische factoren die bepalen of iemand al dan niet voorbeschikt is om zwaarlijvig te worden. Personen die aanleg hebben om dik te worden, moeten dus extra goed op hun voeding letten. Meestal is het niet enkel de aanleg om dik te worden, maar de combinatie met slechte voedingsgewoonten die zwaarlijvigheid veroorzaken. 

Psychosociale factoren

Stress en emoties (angst, depressie) kunnen aanleiding geven tot de ontwikkeling van obesitas. Sommige personen zoeken en vinden troost in eten. De psychologische gevolgen van obesitas, zoals sociale uitsluiting of het zich niet goed in z'n vel voelen, kunnen op hun beurt de stress van de persoon verergeren. Hierdoor zoekt men toevlucht tot eten en ontstaat een vicieuze cirkel. 

Andere factoren

Daarnaast kunnen andere factoren ook een rol spelen zoals bepaalde geneesmiddelen of bepaalde ziekten

Verschenen op 30 mei 2012 en aangepast op 7 maart 2016 met medewerking van Claudia Fripont, diëtiste

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00