Vraag aan de webdiëtiste

Met dit formulier kan je een vraag stellen aan de webdiëtiste. Deze gratis dienstverlening is exclusief voor de leden van het socialistisch ziekenfonds (De Voorzorg, Bond Moyson). Het lidmaatschap wordt automatisch gecontroleerd aan de hand van het rijksregisternummer.
 
Vermeld best je leeftijd, geslacht of andere belangrijke persoonskenmerken in de vraagblok. Dit laat de deskundige toe het antwoord beter op je persoon af te stemmen.
 
- -
De Socialistische Mutualiteiten en jouw ziekenfonds verzamelen en verwerken bepaalde persoonlijke gegevens. Dat doen we om onze taak als ziekenfonds (wet van 6 augustus 1990) te kunnen uitvoeren, om jouw dossier te beheren en om je op de hoogte te houden van onze diensten en activiteiten. Een van onze wettelijke doelstellingen is namelijk om de gezondheid en het welzijn te bevorderen. Het is je recht om te weten welke gegevens we van jou verwerken, om te vragen je gegevens te verbeteren of te wissen, om de overdracht aan een derde te vragen, om je te verzetten tegen geautomatiseerde beslissingen en om de verwerking van je gegevens voor direct marketing stop te zetten. Meer informatie vind je op de privacybeleid pagina.

 

​Per e-mail zal je een persoonlijk antwoord ontvangen op de vraag. Weet natuurlijk wel dat de antwoorden enkel algemene informatie geven en niet mogen worden gebruikt ter vervanging van het (medisch) advies van een gezondheidsspecialist.

Vanzelfsprekend worden de vragen en antwoorden vertrouwelijk behandeld.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00