Kan je je baby verwennen?

Baby's slapen veel, maar huilen ook regelmatig. De ene keer meer en langer dan de andere keer. Je kan je dan wel eens afvragen of je daar elke keer mag op reageren. Verwen je je baby door hem telkens op te nemen?

Huilen is een signaal van ongemak. ​Het is heel belangrijk dat een baby zich veilig en geborgen voelt bij jou als ouder. Daarom is het belangrijk dat je reageert op het gehuil van je baby. 

Rond de leeftijd van zes maanden leren kinderen verbanden leggen. Op dat ogenblik leert je baby dat hij door te wenen, opgepakt zal worden. Daarom is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen een baby jonger dan zes maanden en ouder dan zes maanden.

Jonger dan zes maanden

Vóór de leeftijd van 6 maanden kan je een baby nog niet verwennen door hem te troosten wanneer hij huilt. Te veel troosten kan niet in die periode. Je baby opnemen bij het huilen is goed, zo kan je hem troosten. Er kunnen zich ook situaties voordoen waarbij het niet nodig is een kind onmiddellijk op te nemen. Sommige baby’s hebben moeite om alleen te slapen. Je kan je aanwezigheid tonen door je hand op zijn buik te leggen.

Als rondwandelen of wiegen in de armen echt niet helpt, mag je gerust je baby  even neerleggen in de wieg of in het park. Blijf in de buurt, maar geef de baby een kans de onbehaaglijkheid waarmee hij kampt zelf te overwinnen. Kijk regelmatig of alles nog in orde is.

Vanaf 6 maanden

Vanaf de leeftijd van 6 maand leren baby’s snel hoe het huilen of het lachen te gebruiken als middel om te krijgen waar zij zin in hebben.

Hier gaat het niet echt om liegen, toch kan je wel spreken van manipulatiepogingen. Of je baby veinst te huilen kan je gemakkelijk achterhalen. Na de eerste snikken pauzeert de baby eventjes om te zien hoe mama of papa reageert. Als niet alles naar wens verloopt, dan start het huilen opnieuw. Oefening baart kunst en rond acht maand kan je baby al complexer manipulatiegedrag aan. Hij zal bijvoorbeeld proberen je aandacht af te leiden wanneer hij iets doet dat eigenlijk niet mag.

Schudden is schaden

Als een baby heel vaak en lang huilt, ervaar je een groot gevoel van onmacht. Ook al brengt hij je met zijn gehuil bijna tot wanhoop, schud een baby nooit door elkaar. Bij een zuigeling kan schudden de hersenen beschadigen of een hersenbloeding veroorzaken. Lees meer hierover op de website van Kind & Gezin.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00