Kleine bijter

Voor baby's is bijten een ontdekkingstocht, een manier om de wereld te ontdekken. Je kan hier dus best kalm en rustig op reageren en proberen onder woorden te brengen wat je baby probeert te ontdekken in de grote wijde wereld. Peuters durven al eens te bijten uit frustratie, en dat kan uiteraard niet door de beugel.  

Ontdekkingstocht

Knabbelen en sabbelen, soms zelfs knijpen en bijten, is één van de favoriete bezigheden van baby’s. Dit is geen uiting van (verborgen) agressie, maar een manier om te ontdekken hoe iets voelt (speelgoed, andere kinderen, volwassenen, …). Bovendien is het een prachtige manier om te kijken hoe iemand daarop reageert. Het bijten of knijpen levert in elk geval veel aandacht op. Bij een baby is bijten dus een ontdekkingstocht.

Een peuter of kleuter bijt meestal uit frustratie of boosheid. Bijvoorbeeld als hij per se snoep wil of als iemand zijn speelgoed wil afpakken. Jonge kinderen reageren vooral lichamelijk op boosheid omdat ze zich verbaal onvoldoende kunnen uitdrukken. Dit verdwijnt als ze ouder worden.

Bijten is niet toegestaan!

Kom steeds op een duidelijke maar rustige manier tussen. Leg uit waarom jij denkt dat je baby bijt. Maar maak ook zo snel mogelijk een einde aan het bijten (= grens aangeven). Bijvoorbeeld: ‘Hela, dat is mama haar arm. Daar bijten we niet in. Ben je je aan het vervelen en wil je een beetje spelen? Hier is een blokje’.

Terugbijten helpt niet

Schreeuwen, preken en terug bijten mag je zeker niet doen. Terug bijten helpt niet, want een baby of peuter heeft te weinig inlevingsvermogen om daaruit af te leiden dat je met bijten iemand anders pijn doet. Bovendien moet je vermijden om op agressief gedrag te reageren met agressief gedrag. Geef als ouder het goede voorbeeld. Jonge kinderen begrijpen niet waarom jij blijkbaar wel mag bijten en zij helemaal niet. Zachtjes bijten om te spelen is ook af te raden. Vermijd situaties die de frustratie verhogen (bv. honger en oververmoeidheid).

Jouw kind wordt gebeten door een ander kindje

Wordt jouw kind gebeten door een ander kindje, reageer dan met begrip. Onderdruk je eigen agressie, geef de andere ouder niet het gevoel dat hij of zij een rotkind heeft. Hou altijd in het achterhoofd dat dit een voorbijgaande en begrijpelijke gedragsuiting is, gekoppeld aan de peuter- of kleutertijd.

Tips om met het bijten om te gaan

Bij je baby

 • Bijten is meestal een ontdekkingstocht.

 • Wees duidelijk en consequent in het verbieden.

 • Leid je baby af en geef hem iets anders om mee bezig te zijn en te ontdekken.

 • Blijf kalm en geduldig. Het bijten zal niet van de ene dag op de andere stoppen. Volhouden is de boodschap.

 • Bijt zeker niet terug. Terugbijten werkt niet straffend en geeft de verkeerde boodschap.

Bij oudere kinderen

 • Bijten is een uiting van frustratie of boosheid

 • Benoem het gevoel dat speelt bij je kind. Als je kind ouder wordt zal het dit zo zelf onder woorden kunnen brengen.

 • Zet je kindje even apart en maak duidelijk dat bijten niet mag.

 • Leid je kind af en geef hem alternatieven om zijn boosheid te uiten.

 • Vermijd oververmoeidheid. Als je kind te vermoeid is zal hij frustraties en emoties minder goed reguleren.

 • Vermijd situaties die tot frustratie leiden bij je kind.

 • Geef veel positieve aandacht en complimentjes aan je kind. Soms bijt je kind louter om aandacht te trekken.

 • Niet alle bijtgedrag is agressief. Soms kunnen honger, uitkomende tandjes of nieuwsgierigheid een aanleiding zijn voor een kind om te bijten

 • Zie er de humor van in als je zoon je toevertrouwt: “Mama, ik heb hem niet gebeten, dat waren mijn tandjes”.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00