Sociale ontwikkeling

Van jongs af aan is je baby geboeid door gezichten. Vooral dan het gezicht van mama of papa aan wie hij zijn eerste sociale glimlachjes schenkt. Maar in tegenstelling tot wat men altijd dacht, heeft onderzoek uitgewezen dat baby’s ook al zeer vroeg in elkaar geïnteresseerd zijn.

Van zodra ze hun hoofdje kunnen bewegen zullen ze zich naar elkaar toewenden en proberen elkaar aan te raken. Baby’s ontwikkelen wel vreemdenangst voor volwassenen, maar blijkbaar niet voor andere kinderen. De eerste vormen van sociale interactie ontstaan in de tweede helft van het eerste levensjaar. Baby’s tonen dit door wederzijds imiteren, oogcontact maken en samenwerken door om beurt iets te doen.

Dit zijn de eerste oefeningen in het leren begrijpen van anderen.

Wederkerigheidsregels

In de omgang met zijn ouders en andere volwassenen doet een baby ervaring op met wederkerigheidregels. Dit zijn sociale regels die een jong kind onder de knie moet krijgen om met andere kinderen om te gaan en samen te spelen.

Wederkerigheidregels zijn:

  • Geven en ontvangen

  • Beurtelings actief zijn

  • Voordoen en nadoen

  • Als je een fout hebt gemaakt maak je het weer goed

  • Als iemand kleiner is of minder kan, dan pas je je aan

  • Als iemand vriendelijk is, dan doe je vriendelijk terug

  • Als jij je kwaad opstelt tegenover iemand, dan is de kans groot dat die ook kwaad is op jou

Als je als ouder een spelletje van geven en nemen speelt, dan doe je alles wat mogelijk is om reactie uit te lokken bij je baby. Daardoor maak je het gemakkelijk voor hem. Dit is niet het geval wanneer je baby contact legt met een andere baby. Want die andere baby kan immers weigeren, niet nadoen, boos worden in plaats van te lachen enzovoort. Een moeilijke maar wel uitdagende sociale oefening voor je kind!

 

Bron: Kijken, kijken, kijken. Over samenspelen, botsen en verzoenen bij jonge kinderen. Elly Singer en Dorian de Haan, 2006, uitgeverij SWP Amsterdam.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00