Stap voor stap doorslapen

'Ons zoontje van 7 maanden wordt nog steeds wakker ’s nachts en huilt tot we hem opnemen. Is het mogelijk dat hij huilt om aandacht?'

Huilen

Als je baby 's nachts wakker wordt zal hij huilen. Er kunnen verschillende redenen zijn.

 • Je baby heeft honger.
 • Je baby heeft een vuile luier.
 • Je baby heeft het te koud/te warm.
 • Je baby voelt zich ongemakkelijk of heeft pijn: verstopte neus, krampen, de eerste tandjes, jeuk, allergie, …
 • Je baby is ziek: verkoudheid, ademhalingsmoeilijkheden, koorts, oorinfectie, … Raadpleeg in dit geval je arts.

In geval van ‘ongemak’ slaapt de baby meestal door als het ongemak weggenomen wordt.

Een andere reden waarom je baby wakker wordt is omdat hij nog moet leren om zelf in slaap te vallen. Ook volwassenen worden regelmatig wakker ’s nachts, maar kunnen zelfstandig opnieuw in slaap vallen.

Soms kan je baby al een tijdje doorslapen en plots weer regelmatig wakker worden. Ga in dit geval na of er een belangrijke gebeurtenis is geweest die een invloed kan spelen, bijvoorbeeld een verhuis of de eerste dag kinderopvang. Ook de ontwikkeling van je baby kan een rol spelen (vb. scheidingsangst).

Doorslapen

Baby’s worden tot de leeftijd van 6 maanden nog regelmatig wakker ’s nachts.

Tussen de leeftijd van 6 en 8 maanden ontwikkelt zich bij je baby een stabiel slaappatroon. Vanaf dan slapen heel wat baby’s zo’n 6 a 8 uur door. Rond 1 jaar kan een kind ‘de klok rond’ slapen.

Het is ook pas vanaf de leeftijd van 6 maanden dat je kind gevoelig wordt voor leerpatronen. Een bedritueel en een goede slaaphygiëne aanleren wordt dan belangrijk. Je kind leren doorslapen voor deze leeftijd heeft weinig zin.

Richtleeftijden

Hou er rekening mee dat deze leeftijden richtleeftijden zijn. Sommige kinderen slapen vroeger of later door. Probeer jouw situatie daarom niet te vergelijken met die van andere ouders en volg het ritme van je kindje.

De rol van aandacht

Je baby wordt nog regelmatig wakker, dat is normaal. Je baby moet leren zelf opnieuw in slaap te vallen bij wakker worden. Dit lukt hem moeilijk als hij herhaaldelijk wordt gesust (vb. opnemen of op de arm leggen). Je baby leert immers dat jij aanwezig bent bij het inslapen en zal bijgevolg jouw aanwezigheid nodig hebben om opnieuw de slaap te kunnen vatten.

Stapsgewijs

Je baby wordt wakker en huilt. Probeer eerst de oorzaak te achterhalen: honger, krampjes, ziekte, …? Gaat het om een ongemak bij je baby, ga er dan naartoe om het ongemak weg te nemen. Doe dit op een rustige, stille manier. Demp de lichten en leg je baby rustig terug in bed.

Gaat het om aandacht, pas dan onderstaande stappen toe.

 • Laat je baby eventjes huilen. Bepaal daarbij vooraf hoe lang je je baby laat huilen en zorg ervoor dat je baby in een aparte kamer slaapt.
 • Voorbeeld: start met 4 minuten. Haal er een eenvoudige kookwekker bij en stel deze in op 4 minuten. Je zal merken dat je veel sneller wil gaan troosten dan de tijd die je hebt ingesteld.
 • Als de tijd is afgelopen ga je rustig naar de baby toe. Controleer of alles in orde is. Spreek kort sussend toe maar haal je baby niet uit zijn bedje.
 • Verlaat de kamer en wacht af. Huilt je baby nog steeds? Begin dan opnieuw.
 • Huilt je baby ineens heel hard? Ga dan eens kijken of alles ok is.
 • Wissel elkaar af zodat jullie beiden wat kunnen slapen.
 • Maak goede afspraken over hoe jullie deze situatie aanpakken. Het is belangrijk dat jullie op dezelfde manier reageren.
 • Zorg overdag voor rust en regelmaat.
 • Zorg bij slapen gaan voor zo weinig mogelijk prikkels.

In het begin zal deze methode aanleiding geven tot harder en langer huilen. Dat is normaal. Je baby is jouw aanwezigheid gewoon en moet wennen aan het feit dat je niet onmiddellijk komt aanhollen als hij huilt. Ook voor jou is het wennen, want als je baby huilt is rechtspringen om te troosten een normale reactie. Volhouden is de boodschap.

Zelfstandig inslapen is een basisvoorwaarde voor zelfstandig doorslapen. Hecht daarom ook belang aan een bedritueel en een goede slaaphygiëne. 

Slaappatroon

Tot je baby tussen 6 en 8 maanden oud is, is een onregelmatig slaappatroon niet abnormaal. Wakker worden ’s nachts kan voor deze leeftijd nog regelmatig gebeuren. We spreken pas van een doorslaapprobleem als je kindje na 8 - 9 maanden nog steeds herhaaldelijk wakker wordt.

Laten huilen of troosten?

Voor de leeftijd van 6 maanden kan je je baby nog niet verwennen met knuffels, troostgebaren, opnemen, … bij huilen. Dat komt omdat je baby pas vanaf deze leeftijd gevoelig wordt voor leerpatronen. Je baby zal vanaf dan leren dat hij met zijn gehuil jouw aandacht in de plaats krijgt en zal niet uitzonderlijk bij elk wakker worden jouw troost nodig hebben om opnieuw in te slapen.
 
Het komt er dus op aan op de juiste momenten te troosten. Als je baby je nodig heeft ben je beschikbaar, maar ’s nachts moet je baby leren dat jij hem niet elke keer kan sussen tot hij in slaap valt. Dat betekent ook dat je bij elk gehuil afweegt om welke situatie het nu precies gaat: zijn het krampjes of heeft hij koorts, dan moet je er absoluut naartoe gaan. Gaat het eerder om aandacht, pas dan bovenstaande tips toe.
 

Het in korte periodes laten huilen (zoals hierboven beschreven) werd veelvuldig onderbouwd door onderzoek. Deze methode heeft geen enkel negatief effect op het welbevinden of de ontwikkeling van jonge kinderen.

 

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00

Online advies

De Webnanny geeft gratis opvoedingsadvies via e-mail.