Veilig in en rond het zwembad

'Ik heb een kruipgrage baby en een zeer actieve peuter in huis. We willen graag een kinderzwembad plaatsen in de zomer, maar hoe houden we het veilig? Je leest toch regelmatig iets over verdrinking...'

De meeste verdrinkingen of bijna verdrinkingen bij jonge kinderen gebeuren in zwembaden en vijvers. Maar ook de badkuip is gevaarlijk. Jonge kinderen kunnen reeds verdrinken in enkele centimeters water.

Verdrinkingsongevallen gebeuren over het algemeen heel snel en onopgemerkt. In de zomer is een kinderplonsbadje in de tuin erg populair en is dubbele waakzaamheid geboden.

Laat je kind nooit alleen in het water

Water heeft een grote aantrekkingskracht op kinderen, maar is altijd gevaarlijk. Laat je kind dus nooit alleen in het water. Ook niet tijdens het dagelijks badje. Zorg ervoor dat je altijd zowel het water als je kind kunt zien. Laat je bij het toezicht niet verstrooien door een telefoonoproep of door huishoudelijke taken. Laat het toezicht ook niet over aan een ouder kind.

In en rond het zwembad

In het zwembad bieden zwembanden en zwemzitjes of speciale zwempakjes met schuimmateriaal op rug en buikzijde geen absolute bescherming tegen verdrinking. Leer je kind niet te lopen rond het zwembad, waar de grond glad is en waar je gemakkelijk kan uitglijden in het water.

Heb je thuis een privé-zwembad, plaats dan een afsluiting die hoog genoeg is. Dek het zwembad niet af, want dit biedt onvoldoende bescherming en is zelfs gevaarlijk als je kind eronder terechtkomt.

Pas vanaf 4 jaar kan een kind echt leren zwemmen. Maar je kan al veel vroeger je baby laten wennen aan water en waterspelletjes doen. Een aantal basisvereisten voor het zwemmen kunnen reeds op vroege leeftijd aangeleerd worden: rustig ademen in het water, de adem inhouden onder water, drijven, enzovoort. Op die manier stimuleer je alvast de zelfredzaamheid en de motorische ontwikkeling van je kind.

Vijvers moeten afgesloten worden

Je kan je tuinvijver veiliger maken door deze af te sluiten met een degelijk hek, dat altijd dicht gehouden wordt. Haal hoge waterplanten en kroos weg zodat je de vijver beter kan zien liggen. Leg een rooster over de vijver die het gewicht van je kind kan dragen. En maak een vlakke overgang tussen land en water. Hierdoor vermindert de kans op uitglijden.

Als je je kind in opvang brengt bij een onthaalouder, wees dan attent op de aanwezigheid van een vijver of zwembad en ga na of er de nodige veiligheidsvoorzorgen zijn genomen.

Wat kan ik doen als mijn kindje dreigt te verdrinken?

  • Haal je kindje onmiddellijk uit het water. Roep hulp in als het water te diep is.

  • Is je kindje bij bewustzijn, wikkel het in een deken en ga onmiddellijk naar de huisarts of de spoedopname.

  • Is je kind bewusteloos, laat dan iemand 112 bellen (algemeen erkend Europees noodnummer).

  • Ondertussen: kijk of er iets in het mondje zit en maak het mondje leeg.

  • Wikkel je kind in een deken en draai het op de zij.

  • Buig zijn hoofd naar achteren met de kin omhoog. Zo bedekt de tong de keel niet en blijven de luchtwegen vrij.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00