Beperk de tijd die je kinderen doorbrengen op internet

'Mijn kinderen zijn 6 en 7 jaar. Ze tonen meer en meer interesse in computer en internet. Hoeveel tijd mag ik ze laten spenderen achter de computer? Ik maak me zorgen dat ze dan hun andere bezigheden laten vallen (vb. samen buiten spelen)...'

 

​Maak afspraken over wanneer en hoe lang je kinderen op de computer mogen werken. Huiswerk gaat natuurlijk voor. De totale tijd is best in verhouding met alle andere activiteiten die je kind op de agenda heeft. 

Surfen, chatten en e-mailen zouden geen vervangende activiteiten mogen zijn voor afspraken met vriendjes, buiten spelen en sporten. Als het moeilijk is om binnen de afgesproken tijd te blijven, kan je een (kook)wekkertje zetten. Of je kan een software installeren die de computer na een vastgestelde tijd uitschakelt (time-limiting tool). Bespreek dit op voorhand met je kind(eren).

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00

Online advies

De Webnanny geeft gratis opvoedingsadvies via e-mail.