Cyberpesten

'Mijn zoon surft graag op internet. Hij praat er met vrienden en leeftijdsgenoten in chatrooms. Onlangs kwam ik thuis en trof ik hem huilend aan op zijn kamer. Hij heeft me alles opgebiecht: hij werd al maanden gepest op school. Na een tijdje vielen de pesters hem ook in de chatroom lastig. Wat kan ik doen als ouder?'

 

​Is cyberpesten anders dan pesten op de speelplaats?

 • Cyberpesten omvat alle vormen van pesterijen die een beroep doen op multimedia (internet, gsm en andere vormen van nieuwe media) om slachtoffers lastig te vallen, te bedreigen, te beledigen. Het neemt dus andere vormen aan dan het klassieke pesten op de speelplaats of treiteren op de weg naar huis.
 • Anders dan het klassieke pesten kan cyberpesten ook van op afstand gebeuren. Zo zijn jongeren via hun gsm of internet ook thuis bereikbaar. Zelfs weg van school, de sportclub of elders zullen ze niet met rust gelaten worden.
 • Ook is cyberpesten veel minder zichtbaar en dus nog minder controleerbaar dan het klassieke pesten.
 • Cyberpesten draait bovendien vaak om één pester en één slachtoffer. Het klassieke pesten gebeurt vaker in groep.

Wordt mijn kind ge’cyber’pest?

Misschien komt je kind het jou vertellen, maar dat zal zeker niet altijd zo zijn. Wees dus alert op signalen en gedrag dat plots verandert. Misschien wil je zoon nu niet meer msn’en, terwijl hij vroeger niet te stoppen was. De gsm zelden of nooit aanzetten, teruggetrokken of nukkig gedrag,… kunnen ook signalen zijn.

Laat je kind weten dat je er bent

 • Neem je kind serieus en lach dus het probleem niet weg. Word zelf niet kwaad of onzeker, maar wees de stabiele factor die je kind nodig heeft.
 • De pester uitschelden kan tot gevolg hebben dat je kind hier nadien wordt voor afgestraft.
 • Benadruk het feit dat je kind niet de oorzaak is van het pesten, de fout ligt niet bij hem of haar.
 • Bekijk samen met je kind hoe je het probleem zal aanpakken.

Pak het cyberpesten aan

De oplossing zal sterk afhangen van het soort en de ernst van het pestgedrag. Eén enkele haatmail is niet per se persoonlijk. Je kan de afzender, de contactpersoon, het e-mailadres blokkeren of een andere nickname kiezen in een chatroom. In chatrooms, op websites of fora kan je de beheerders aanspreken. Bij pestgedrag kunnen zij personen weren van hun sites of uit hun chatrooms. Weet je niet hoe je hieraan begint? Je kind vast wel, vraag hem of haar gerust om je wegwijs te maken. 

In het geval van aanhoudend en ernstiger pestgedrag kan je verdere stappen ondernemen:

 • Kies een ander e-mailadres of gsm-nummer voor je kind.
 • Praat met andere ouders van pestslachtoffers.
 • Praat met de school of het CLB van de school, zeker als het pesten schoolgebonden is.
 • Hou pest- en haatmails of pestconversaties, kwetsende weblogs, hatelijke foto’s, lasterlijke filmpjes… bij als bewijsmateriaal.
 • Bij zeer ernstige gevallen van aanhoudend pesten, die een inbreuk vormen op de wetgeving (bv. stalking, racisme…), kan je ook naar de (lokale) politie stappen. Je neemt dan best het bewijsmateriaal van het pesten mee.

Dit zijn enkele mogelijke oplossingen, maar je kent zelf je zoon en de situatie het best. Probeer dus vooral een goede oplossing voor jullie situatie te vinden.

Kinderen op internet

Kinderen komen op steeds jongere leeftijd in contact met de digitale wereld. Ze surfen op internet, ze chatten met vrienden en maken een persoonlijke pagina aan op Facebook of Netlog. Als ouder maak je hen echter wel best duidelijk dat deze digitale wereld ook het "echte leven" is. Chatten doe je met echte mensen. Geef je kinderen de boodschap mee dat ze zich in een chatsessie moeten gedragen, zoals wanneer ze zouden praten over de telefoon of in de winkel. Zeg hen altijd beleefd te blijven, ook al zien ze de reactie van hun vriendje aan de andere kant niet.   

Lees meer tips rond surfen op internet.

In samenwerking met Viva-SVV - Oudermap Cyberpesten - www.viva-svv.be 

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00

Online advies

De Webnanny geeft gratis opvoedingsadvies via e-mail.