Mijn kind is een pester

'Mijn zoon van 10 hoort bij een groepje pesters. Wat moet ik doen?'

 

Over pesten wordt best gepraat, ook als je vermoedt dat je zoon de pester is. Confronteer je zoon met wat je vernomen hebt. Maak hem bewust van de gevolgen van dit gedrag voor het slachtoffer. Misschien beseft hij niet goed welke schade hij toebrengt. Keur het gedrag duidelijk af, en niet je kind. Vraag om er onmiddellijk mee te stoppen. Zeg dus: "Ik vind het niet leuk dat je die andere jongen zo noemt", of "Ik vind dat het niet kan dat jij andere kinderen pijn doet". Zeg zeker niet: "Jij bent een echte pestkop".

Je zoon zal zich misschien verschuilen achter ‘de groep’. Het is de ‘baas’ van de groep die aanzet tot pesten. Maak duidelijk aan je zoon dat, als hij erbij blijft terwijl er gepest wordt, hij evengoed een pester is. 

Spreek met je zoon af hoe het nu verder moet. Zijn gesprek met jou kan een verwittiging zijn. Als je dat nodig vindt kan je er wel een straf aan koppelen. Het is aangewezen concreet te kijken hoe hij het kan goed maken. Reageer positief op elke positieve gedragsverandering, hoe klein die ook is. 

Soms is het gedrag van een pester bepaald door persoonlijke problemen of frustraties. Als dat zo is, schakel de school, het CLB of een psycholoog in. De frustraties kunnen geen rechtvaardiging zijn voor het gedrag, maar moeten wel het signaal zijn om echte hulp in te schakelen.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00

Online advies

De Webnanny geeft gratis opvoedingsadvies via e-mail.