Ruzie maken

'Ik heb een zoon van 5 en een dochter van 3. De laatste tijd ruziën ze erg vaak, mijn man en ik worden gek van hun gekibbel. Kunnen we hier iets aan doen? Komen we best tussen of laten we ze beter begaan?'

 

Ruzie

Zolang je kinderen elkaar geen pijn doen en de ruzie niet echt uit de hand loopt, is een ruzie tussen broer en zus wel leerzaam. Door ruzie te maken leren je kinderen om te gaan met boosheid. Ze leren hun gevoelens verwoorden. Ruzie is als het ware een goede leerschool voor sociale vaardigheden. Deze  zijn onmisbaar om goed te functioneren in de samenleving. De relatie tussen broers en zussen is ook zeer geschikt om ruzie te maken. 

Kinderen moeten dus weten dat ze boos mogen zijn (= ruzie maken) maar ze moeten wel leren dat er verschillende manieren zijn om ‘ruzie te maken’.  Hoe  ze dit moeten doen, kan jij hen leren. 

Al is het misschien niet fijn om tussen de ruziënde kinderen te zitten, toch is het belangrijk dat je niet teveel tussenkomt. Het is beter de kinderen zelf de kans te geven om hun ruzie op te lossen. Als een ruzie uit de hand dreigt te lopen, dan moet je als ouder wel tussenkomen. Bijvoorbeeld als één van de kinderen overgaat tot geweld.

Een aantal tips:

  • Kies geen partij voor één van de twee. Help hen om zelf een oplossing te vinden.
  • Vraag waarom ze ruzie maken. Laat hen beiden hun verhaal doen.
  • Laat ze een oplossing voorstellen.
  • Probeer hen zo ver te brengen dat ze samen tot een oplossing komen. Ook al lijkt het uiteindelijke voorstel niet correct of vreemd voor een volwassene, het is belangrijk dat je als ouder de oplossing accepteert en er – tenminste uiterlijk– mee achter staat. 

Maken je kinderen ruzie over spullen, en welke spullen aan wie toebehoren? Leer dan je kinderen gebruik te maken van een uitleenrooster. In dit rooster houden ze bij aan wie ze hun spullen uitlenen en voor hoe lang.

 

Bron: Klasse voor Ouders.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00

Online advies

De Webnanny geeft gratis opvoedingsadvies via e-mail.