Verlegenheid

'Mijn dochter Kathy (10 jaar) is heel verlegen. Als we ergens komen waar ze de mensen niet zo heel goed kent, kruipt ze tegen me aan. Ze durft niets zeggen en kijkt altijd naar de grond. Het duurt een hele tijd eer ze “ontdooit”, soms lukt het zelfs helemaal niet. Is dit normaal?'

 

Veel kinderen zijn verlegen

​In de lagere school hebben nog zo’n 30 à 40 procent van de kinderen regelmatig last van verlegenheid. Verlegenheid uit zich in het moeilijk contact leggen met onbekenden. Ze nemen geen initiatief om contact te leggen. Verlegenheid is een natuurlijk verschijnsel. Zolang het geen belemmering is bij het doen en laten, is het zeker geen groot probleem.

Verlegenheid bij kinderen in de lagere school wordt veroorzaakt door onzekerheid. Je kind is bang voor het oordeel van zijn omgeving.

Het is belangrijk om van jongs sociale contacten te stimuleren. Hou je kinderen dus niet weg van het contact met onbekenden. Prijs ze als ze onbekenden durven aanspreken, als ze antwoorden op vragen van de bakker of de slager of als ze durven spelen met onbekende leeftijdsgenootjes in de speeltuin.

Als er zich een situatie voordoet waarin je dochter verlegen is, kan je ze steunen om de eerste stap te zetten. Als ze bijvoorbeeld in contact komt met een ander kind op vakantie. Moedig haar aan om het andere meisje aan te spreken. Vestig de aandacht op een gemeenschappelijk punt waarover je dochter een opmerking zou kunnen maken en zo het ijs te breken. Zo gauw dat lukt kan je je kind loslaten. Vertrouw erop dat ze zich redt. Bouw zo je interventies af. Zorg dat je dochter steeds meer zelf het initiatief neemt.

Helpt het niet echt om je kind aan te sporen zich spontaan te gedragen, probeer de situaties dan om te vormen of andere situaties op te zoeken. Zo creëer je situaties waar je kind niet verlegen is, of makkelijker kan omgaan met haar verlegenheid. Zo kan je in geval van verlegenheid, bijvoorbeeld bij visite, je kind een activiteit laten doen waardoor ze er wel bij is, zonder dat ze voortdurend bekeken wordt. Haar laten tekenen naast jou aan tafel, of vragen of ze mee de tafel wil dekken. Als het contact met leeftijdsgenoten makkelijker gaat, zorg dan dat er leeftijdsgenoten bij zijn, of zoek vooral die situaties op.

Belangrijk is dat je kind positieve ervaringen opdoet in sociale contacten, waardoor haar onzekerheid verminderd. Als ouder is het ook belangrijk dat je elke stap in de goede richting prijst en stapjes in de verkeerde richting bijstuurt door opbouwende feedback (“in de toekomst kan je het zo doen”). Hierdoor stijgt haar zelfvertrouwen, waardoor ook haar onzekerheid afneemt.

Er is meer aan de hand als je kind ook verlegen is bij bekenden, of als het erg lang duurt om de verlegenheid te overwinnen. Onderliggende oorzaken als faalangst of een gebrek aan zelfvertrouwen moeten dan aangepakt worden. Verlegenheid is ook een van de kenmerken van autisme. Zoek in dat geval professioneel advies voor je kind.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00

Online advies

De Webnanny geeft gratis opvoedingsadvies via e-mail.