CO vergiftiging

'Is CO vergiftiging gevaarlijker voor kinderen dan voor volwassenen?'

 

​Ja

Kinderen ademen sneller en zijn daardoor ook gevoeliger voor een CO vergiftiging.

Wat is CO vergiftiging ?

CO staat voor koolstofmonoxide. Gas, kolen, hout, mazout en petroleum hebben veel zuurstof nodig om goed te branden. Als er te weinig zuurstof in de kamer aanwezig is, dan kan er CO gevormd worden.

CO ruik je niet, zie je niet, proef je niet. Daarom is het een gevaarlijk gas. Een CO vergiftiging kan een dodelijke afloop hebben. Als je het inademt, dan vervoert je bloed minder zuurstof  en neemt het ook CO mee. Je krijgt dan een zuurstoftekort en een CO vergiftiging. Braken, flauwvallen of zelfs in coma geraken, zijn symptomen van een acute vergiftiging (korte blootstelling aan een hoge dosis CO). 

Een CO vergiftiging is levensbedreigend: je moet snel reageren!

  • Open deuren en vensters
  • Schakel het toestel uit
  • Contacteer de brandweer
  • Ga weg uit de woning
  • Verwittig de huisarts als een persoon bewusteloos is! 

Soms is het gevaar sluipend en kan je langdurig blootgesteld worden aan lage concentraties CO. Dit geeft aanleiding tot gezondheidsproblemen zoals moeheid, hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, concentratiestoornissen en prikkelbaarheid.

Het gebeurt niet enkel bij je buren !

Alle gasgeisers en alle verwarmingstoestellen (kolen, hout, mazoutkachels en centrale verwarmingstoestellen) kunnen vergiftiging veroorzaken. Enkel bij elektrische toestellen kan geen CO ontstaan. 

Laat daarom je toestellen plaatsen door een vakman, onderhoud ze regelmatig en gebruik ze op de juiste manier. Zorg ervoor dat de schoorsteen steeds goed trekt en zorg voor een goede luchtverversing van alle kamers, vooral ook kleine kamers en de badkamer. 

De brochure ‘CO vergiftiging wat moet je erover weten’ kan je gratis opvragen.

 

Bron:

CO een stille moordenaar, Kind en Gezin; CO vergiftiging – CO vergiftiging wat moet je erover weten, GVO dienst van de socialistische mutualiteiten.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00

Online advies

De Webnanny geeft gratis opvoedingsadvies via e-mail.