Belonen

Belonen is een krachtige methode om kinderen hun gedrag te sturen. Je kind belonen doe je door positief gedrag te bemoedigen. Welke methodes zijn er?

 

​Beloningssysteem

Het opstellen van een beloningssysteem kan helpen bij  het aanleren van gewenst gedrag, maar het is slechts een hulpmiddel. Als ouder moet je aan het beloningssysteem ook een andere manier van goedkeuring toevoegen, bijvoorbeeld het geven van complimentjes.

Een beloningssysteem is geen wondermiddel waardoor het gedrag van je kind plots zal veranderen. Het is niet genoeg om een kleurrijke kaart op te hangen en consequent iedere dag in te vullen. Als je als ouder je eigen reactie op het gedrag van je kind niet aanpast, is de kans op succes miniem.

Je kan ook niet voor elk probleem een beloningssysteem installeren. Kies voor een gedrag dat niet af en toe, maar iedere dag of elke week echt een probleem is. Omschrijf het gedrag dat je wenst te zien zo concreet mogelijk. Stel ook een haalbaar doel voor ogen.

Kleine kinderen beloon je elke dag, of zelfs voor een halve dag. Kies ook voor een beloning die je dagelijks kunt geven. Kinderen jonger dan 4 jaar kunnen nog niet verder dan een dag kijken.  

Let ook op je reactie op het moment dat je de beloning geeft. Het is niet alleen het materiële voordeel dat ervoor zorgt dat kinderen gewenst gedrag gaan vertonen, maar ook de reactie van de ouders op dit gewenst gedrag. Indien ze telkens positieve aandacht en complimentjes krijgen, leren ze dat ze goed bezig zijn en gaan ze dit gedrag volhouden. Je stopt met het systeem als je ziet dat ze het goed onder de knie hebben en het vertonen van het gewenste gedrag een automatisme is geworden.

Belonen is verschillend van 'omkopen', waarbij een beloning in het vooruitzicht wordt gesteld onder bepaalde voorwaarden. Wanneer kinderen vaak worden omgekocht, bestaat het gevaar dat ze altijd een beloning verwachten of nog enkel bepaalde dingen willen doen in ruil voor een beloning.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00

Online advies

De Webnanny geeft gratis opvoedingsadvies via e-mail.